Cybersecurity Ransomware

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับนักวิจัย Tony Anscombe

นักวิจัยความปลอดภัย Tony Anscombe พูดเกี่ยวกับประเด็นของโปรแกรมเรียกค่าไถ่โจมตีสำนักพิมพ์ และแผนการสแปมครั้งใหญ่ Emotet

ประชากรสหรัฐฯมากกว่าแสนครัวเรือนไม่ได้รับหนังสือพิมพ์ เพราะโดนโปรแกรมเรียกค่าไถ่โจมตีสำนักพิมพ์ อธิบายการทำงานของแผนการสแปมครั้งใหญ่ Emotet โดยนักวิจัยความปลอดภัย

%d bloggers like this: