Cybersecurity Privacy Threats

การใช้งานเทคโนโลยีของคนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและประเทศไทย ตอนที่ 6

พฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีของผู้ใช้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ตอนที่ 6

ความรู้คือพลังเมื่อพูดถึงเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์

หลายธุรกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคกำลังปรับ เปลี่ยนเป็นดิจิตอล และ E-commerce ซึ่งข้อมูลจะมีความ สำคัญมากขึ้น

ข้อมูลเป็นสิ่งที่สร้างความน่าสนใจและจุดขายให้กับสินค้า สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ข้อมูลส่วนตัว ของเราเป็นเหมือนร่องรอยที่บ่งบอกความเป็นเราบนโลกออนไลน์ ดังนั้นจึงต้องรักษามันไว้ให้ดี

ข้อมูลเป็นเหมือนดาบสองคมที่เป็นประโยชน์และโทษในตัวเดียวกัน และด้วยความซับซ้อนของภัยคุกคามที่เพิ่ม ขึ้นมากกว่าแต่ก่อน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคาม และวิธีการรับมือป้องกันจึงเป็นสิ่งจำเป็น

ในงานวิจัย ESET APAC Consumer Survey แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 27% ที่เข้าใจเกี่ยวกับภัย คุกคามไซเบอร์ และอีก 73% ที่เหลือนั้นมีความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามแค่เพียงผิวเผิน

หากถามถึงการโจมตีไซเบอร์ว่ามาจากไหน พวกเขาตอบว่า “ดาวน์โหลดไฟล์จากอินเตอร์เน็ตมากที่สุด” ซึ่งก็ไม่ ผิด แต่พวกเขาก็รู้จักรูปแบบอื่นๆของภัยคุกคามไซเบอร์ และเข้าใจถึงความซับซ้อนของมัน

“ในขณะที่พวกเรากำลังเดินหน้าไปสู่โลกที่เป็นดิจิตอลมากขึ้น ผู้บริโภคจำเป็นต้องเข้าใจหน้าตาของภัยคุกคาม และภัยคุกคามไหนที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับผู้ใช้ได้บ้าง แล้วจะหลีกเลี่ยงได้อย่างไร ถึงแม้บางครั้ง การแบ่งปันข้อมูลจะเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การรู้วิธีทำมันอย่างปลอดภัยก็เป็นเรื่องที่ดี”

“78% ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่าพวกเขาเปิดใจรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยไซเบอร์ การศึกษาเป็น จุดเริ่มต้นของการป้องกันภัยคุกคามและอาชญากรรมไซเบอร์”

แม้จะมีผู้บริโภคส่วนหนึ่งที่มองว่าความปลอดภัยไซเบอร์เป็นเรื่องของแอนตี้ไวรัสเพียงอย่างเดียว และมุมมองนี้ จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข


%d bloggers like this: