Cybersecurity Privacy

เทคนิคช้อปปิ้งออนไลน์ในช่วงเทศกาล

ช้อปปิ้งออนไลน์ช่วงเทศกาลอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพออนไลน์และแฮกเกอร์

คำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับนักช้อปในช่วงเทศกาลลดราคา

เทศกาลลดราคาเป็นที่สนใจสำหรับนักช้อปออนไลน์และออฟไลน์ ผู้ค้าหลายรายใช้วิธีโปรโมตผ่านอีเมล ซึ่งแฮกเกอร์ก็ใช้วิธีเดียวกัน

จากข้อมูล Global Commerce Review ของ Criteo พบว่าธุรกรรมจากแพลตฟอร์มมือถือ และการใช้จ่ายผ่านแอปฯมีสัดส่วนถึง 61% และมีเพียง 39% ที่ซื้อสินค้าผ่านคอมพิวเตอร์

อาชญากรไซเบอร์จึงใช้ประโยชน์การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ และใช้อีเมล เว็บไซต์ หรือกลลวงต่างๆเพื่อหลอกลวงเอาข้อมูลจากผู้ใช้ และจำนวนการล้วงข้อมูลส่วนตัวและบัตรเครดิต/เดบิตก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ติดตามเทคนิคได้จากนักวิจัยความปลอดภัย คุณ Tony Anscombe จาก ESET

Author: Tony Anscombe
Source:
https://www.welivesecurity.com/2018/12/20/holiday-online-shopping-special-tips/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: