Cybersecurity Privacy Ransomware Threats

Cybersecurity Trends 2019: ความเป็นส่วนตัวและการรุกรานโลกไซเบอร์

Trends 2019: แนมโน้มความปลอดภัยไซเบอร์ของปี 2019

ผ่านมาแล้วของครึ่งปี 2019 หลายคนอาจอยากทราบว่าแนวโน้มของความปลอดภัยด้านไซเบอร์จะเป็นไปอย่างไรในปี 2019 นี้ ในขณะที่ความรุนแรงของการโจมตีไซเบอร์ การล้วงข้อมูลและความเป็นส่วนตัวนั้นมีมากขึ้น ความพยายามในการเข้าถึงทรัพย์สินทางคอมพิวเตอร์ก็มากขึ้นด้วยเช่นกัน

อีกอย่างหนึ่งใน Trends ESET ปี 2019 ก็คือความรับผิดชอบต่อข้อมูลผู้ใช้ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีอย่าง Google และ Facebook เนื่องจากทุกวันนี้มีคนจำนวนไม่น้อยที่วางใจให้ผู้ให้บริการเป็นผู้ดูแลข้อมูล เปรียบเสมือนไข่ในตะกร้า และผู้ให้บริการจะทำอย่างไรเผื่อไม่ไข่แตกหรือเสียหาย

กับประเด็นของกฎหมาย GDPR ที่คุ้มครองประชากรของ EU ได้บังคับใช้มาเป็นเวลาหนึ่งปี ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมทุกพื้นที่ๆมีประชากรจากสหภาพยุโรป (EU) อาศัยอยู่ ทุกองค์กรที่ถือครองข้อมูลของประชากร EU ต้องปฏิบัติตาม

และที่สำคัญเรายังคงไม่ทิ้งประเด็นอย่างไวรัสมัลแวร์ เริ่มต้นด้วยซอฟต์แวร์เถื่อนที่นำมาซึ่งสิ่งที่เรียกว่า Crypto Mining หรือการค้นหาสกุลเงินออนไลน์อย่าง Bitcoin โดยใช้ทรัพยากรจากเครื่องเป้าหมาย กับประเด็นที่ใหญ่ที่สุดของปี 2017 กับโปรแกรมเรียกค่าไถ่ (Ransomware)

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) ที่เก็บข้อมูลสำคัญของผู้ใช้เอาไว้ แต่ไม่มีกระบวนการป้องกันที่เหมาะสม ปิดท้ายด้วย Machine Learning (ML) กับอัลกอริทึมที่ใช้ในวงการความปลอดภัย

อ่านเต็มๆได้ที่ Cybersecurity Trends 2019: Privacy and Intrusion in the Global Village

Author: Tomáš Foltýn
Source:
https://www.welivesecurity.com/2018/12/18/cybersecurity-trends-2019-privacy-intrusion-global-village/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: