Cybercrime Malware News Ransomware

ผู้อยู่เบื้องหลังโปรแกรมเรียกค่าไถ่ SamSam Ransomware ถูกฟ้องร้อง

กระทรวงยุติธรรมสั่งฟ้องแฮกเกอร์ 2 คนผู้อยู่เบื้องหลัง SamSam Ransomware

แฮกเกอร์ผู้อยู่เบื้องหลังโปรแกรมเรียกค่าไถ่ SamSam Ransomware ที่สร้างความเสียหายให้องค์กรมากกว่า 200 องค์กรในสหรัฐฯและแคนาดา โดนศาลสั่งจำคุก 34 เดือน

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ (DOJ) สั่งฟ้องแฮกเกอร์ชาวอิหร่าน 2 คน ข้อฝ่าฝืนกฎหมายคอมพิวเตอร์ด้วยการดำเนินการโปรแกรมเรียกค่าไถ่ SamSam Ransomware

นาย Faramarz Shahi Savandi อายุ 34 ปี และนาย Mohammad Mehdi Shah Mansouri อายุ 27 ปี ชาวอิหร่าน ผู้อยู่เบื้องหลังการแฮกและแผนการกรรโชกทรัพย์องค์กรมากกว่า 200 องค์กร ทั้งโรงพยาบาล และหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯและอเมริกาเป็นเวลาเกือบ 3 ปี

จากเอกสารของศาลบอกว่า แฮกเกอร์ 2 คนนี้ รวบรวมเงินได้ประมาณ 6 ล้านเหรียญจากค่าไถ่ แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากองค์กรมีมูลค่าร่วม 30 ล้านเหรียญ

Author: Shane Curtis
Source:
https://www.welivesecurity.com/2018/11/29/us-indicts-samsam-ransomware-attacks/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: