Cybersecurity News Social Media

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

รวมข่าวความปลอดภัยประจำสัปดาห์โดยนักวิจัยความปลอดภัย กับประเด็นล้มแผนการ 3ve โดยหน่วยงานทั่วโลก และแผนการสแปม Emotet กับโซเชี่ยลมีเดียของเยอรมัน

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศและนักวิจัยความปลอดภัยรวมตัวกันยับยั้งแผนการรับชมโฆษณาปลอม สั่งฟ้อง 13 กระทงกับ 8 ผู้ต้องหา กับอีกประเด็นแผนการสแปม Emotet ในเทศกาลลดราคาสินค้าออนไลน์ และปิดท้ายด้วยเว็บไซต์โซเชี่ยลมีเดียของเยอรมันกับประเด็นค่าปรับของกฎหมาย GDPR

%d bloggers like this: