Cybersecurity

ความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

แนวทางความปลอดภัยไซเบอร์สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ปกป้องตัวเองจากภัยคุกคามไซเบอร์ได้อย่างไร?

ธุรกิจแบบไหนบ้างที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์

สำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กแล้ว มีอุปสรรคมากมายที่ต้องเผชิญ รวมถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยี เพราะทุกความเสี่ยงย่อมสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจ และคำแนะนำส่วนมากก็มักเขียนสำหรับองค์กรใหญ่ๆ วันนี้เราจึงอยากพูดถึงความปลอดภัยไซเบอร์สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ความปลอดภัยไซเบอร์สำหรับธุรกิจขนาดเล็กแตกต่างจากองค์กรขนาดใหญ่อย่างไร?

ในระดับพื้นฐานเทคนิคที่ใช้สำหรับปกป้องธุรกิจขนาดเล็กนั้นไม่แตกต่างกับองค์กรใหญ่ๆ แตกต่างกันเพียงแค่ ความซับซ้อน ความยืดหยุ่น และความชำนาญเท่านั้น

เครือข่ายขนาดเล็ก แน่นอนว่ามีความซับซ้อนที่น้อยกว่า นั่นก็หมายความการป้องกันทำได้ง่ายกว่า แต่ถ้าคุณไม่มีความชำนาญมากพอที่จะปกป้องอุปกรณ์และข้อมูลที่เหมาะสม หากพูดถึงเรื่องต้นทุนการป้องกันย่อมน้อยกว่า แต่ถ้าความเสียหายเกิดขึ้น สัดส่วนที่อุปกรณ์จะได้รับผลกระทบนั้นมากกว่าหากเทียบกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่

ซึ่งทางสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ (NIST) ได้รวบรวมข้อมูลสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก เป็นจุดเริ่มต้นความปลอดภัยที่ดี เข้าชมได้ที่เว็บไซต์ https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber

ผมหวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่พยายามนำความปลอดภัยเข้ามาให้ธุรกิจของตัวเอง ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่และช่วยเติมเต็มความปลอดภัยให้กับโลกออนไลน์ เพราะการรักษาความปลอดภัยไม่ได้เพียงแต่ปกป้ององค์กรธุรกิจของคุณ แต่ก็เป็นการปกป้องลูกค้าและสภาพแวดล้อมบนโลกดิจิตอลอีกด้วย

Author: Lysa Myers
Source:
https://www.welivesecurity.com/2019/04/04/nist-cybersecurity-resources-smaller-businesses/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: