Android Cybersecurity Malware Ransomware Video

สัปดาห์ความปลอดภัยกับนักวิจัยความปลอดภัย Tony Anscombe

วิเคราะห์หัวข้อความปลอดภัย อย่าง โทรจันที่แทรกซึมเข้าสู่ Google Play และเครื่องมือถอดรหัส GandCrab Ransomware กับข่าวการตัดสินของศาลจำคุกผู้เขียนมัลแวร์

สัปดาห์นี้เราจะพูดคุยกันในหัวข้อ ESET วิเคราะห์โทรจันธุรกรรมที่แทรกซึมเข้าสู่ Google Play และเครื่องมือถอดรหัสโปรแกรมเรียกค่าไถ่ GandCrab Ransomware ของ ESET กับข่าวผู้พัฒนา LuminosityLink RAT ถูกศาลสั่งจำคุก 30 เดือน

%d bloggers like this: