Cybersecurity Malware

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

วิเคราะห์ประเด็นความปลอดภัยที่ผ่านมา ทั้ง GreyEnergy ที่รับช่วงต่อจาก BlackEnergy ประเด็นของซอฟต์แวร์ VestaCP และเป้าหมายใหม่ของ Phishing

นักวิจัยของ ESET เปิดโปงผู้รับช่วงต่อของกลุ่มแฮกเกอร์ BlackEnergy APT Group ที่มีเป้าหมายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ และประเด็นของ Open-source ซอฟต์แวร์ VestaCP ที่ถูกแฮกเกอร์เจาะระบบบัญชีของผู้ดูแลและนำไปขยายเครือข่าย DDoS Attack บนแพลตฟอร์ม Linux และท้ายสุดกับการโจมตี Phishing ที่มีเป้าหมายเป็นสำนักพิมพ์ เพื่อหลอกขโมยต้นฉบับสิ่งพิมพ์ และข้อมูลสำคัญอื่นๆ

%d bloggers like this: