Cybersecurity Privacy Social Media

Facebook เก็บข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อของผู้ใช้ 1.5 ล้านคน โดยไม่ได้ขออนุญาต

Facebook เก็บอีเมลของผู้ใช้เกือบ 1.5 ล้านคนที่ผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านอีเมล โดยไม่ได้รับอนุญาต

ก่อนหน้านี้ที่ Facebook หลอกขอข้อมูลบัญชีอีเมลทั้งชื่ออีเมลและรหัสผ่าน เพื่อเป็นการยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชี แต่ในขณะนั้นก็มีการสงสัยว่า Facebook เก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเอาไว้ด้วย ซึ่งตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าทาง Facebook เก็บเอาไว้จริงๆ จากการยอมรับของ Facebook เอง

ในแถลงการณ์ของ Facebook บอกว่าพวกเขา “บังเอิญ” เก็บข้อมูลอีเมลผู้ใช้จำนวนเกือบ 1.5 ล้านคนไว้บนเซิร์ฟเวอร์ โดยไม่ได้ขออนุญาตจากผู้ใช้ (มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2016)

ทาง Facebook ยกเลิกกระบวนการยืนยันตัวตน แต่ให้ใช้เฉพาะการยืนยันตัวตนครั้งแรกเท่านั้น และตรวจสอบไม่ให้ผู้ใช้แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวให้คนอื่น รวมถึงเริ่มลบข้อมูลที่เก็บมา

%d bloggers like this: