Cybersecurity News

Toyota ถูกล้วงข้อมูลลูกค้ามากกว่า 3 ล้านคน

Toyota โตเกียวถูกเล่นงานด้วยการล้วงข้อมูล ทำให้ข้อมูลลูกค้ามากกว่า 3 ล้านรายถูกขโมยไป

ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า Toyota ประมาณ 3.1 ล้านคน รั่วไหลออกจากองค์กรสาขาของ Toyota และ Lexus รายละเอียดสามารถติดตามได้ที่ Global Newsroom ของ Toyota

เบื้องต้นก็คือมีการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตในระบบของ Tokyo Sales Holdings, Tokyo Tokyo Motor, Tokyo Toyopet, Toyota Tokyo Corolla, Nets Toyota Tokyo, Lexus Koishikawa Sales, Jamil Shoji (Lexus Nerima), และ Toyota West Tokyo Corolla

ทาง Toyota ยังไม่ได้ยืนยันว่าแฮกเกอร์สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนใดได้บ้าง และนำไปเปิดเผยที่ใด แต่พวกเขายืนยันว่าข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิตไม่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน

%d bloggers like this: