Cybersecurity News Social Media

สัปดาห์ความปลอดภัยกับนักวิจัยความปลอดภัย Tony Anscombe

วิเคราะห์ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับประเด็น backdoor ที่ใช้โดยกลุ่มแฮกเกอร์ TeleBots และการปิดตัวของ Google+

ESET วิเคราะห์ backdoor ที่ถูกใช้โดย TeleBots กลุ่มแฮกเกอร์ที่แพร่กระจายโปรแกรมเรียกค่าไถ่ NotPetya ด้วยความเฉพาะของโค้ดที่คล้ายกับ Industroyer กับอีกข่าวที่ Google+ ปิดตัวลง และกฎหมายแรกสำหรับอุปกรณ์ IoT ของรัฐแคลิฟอร์เนีย

%d bloggers like this: