Cybersecurity Opinion Privacy

อาชญากรรมและความปลอดภัยไซเบอร์ ทำไมถึงต้องรู้จักสองคำนี้?

เหตุการณ์ที่ทำให้ความน่าเชื่อของอินเตอร์เน็ตแทบจะจางหายไป อาชญกรรมและความปลอดภัยไซเบอร์ คุณอยู่ฝั่งไหน?

ความปลอดภัยไซเบอร์มีความเกี่ยวข้องกับการปกป้องเทคโนโลยีดิจิตอลจากอาชญากรไซเบอร์ที่พยายามเข้าถึงเทคโนโลยีโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนผู้ใช้ทั่วไปก็ต้องช่วยระมัดระวังภัยดิจิตอลเพื่อสร้างโลกดิจิตอลที่น่าอยู่ขึ้นมา นี่เป็นเหตุผลที่ผมศึกษาเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมและความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์

การเชื่อมต่อสาธารณะ

หลายคนคิดว่าความปลอดภัยไซเบอร์เป็นเรื่องทางเทคนิคที่ยากเกินกว่าจะเข้าใจ แต่ในความเป็นจริงคือ ผู้ใช้ทั่วไปหรือบุคคลสาธารณะนั้นรับหน้าที่บทบาทสำคัญอยู่ เพราะคนเหล่านี้เป็นผู้ที่ทำกิจกรรมและอยู่ใกล้กับความปลอดภัยและอาชญากรรมไซเบอร์มากที่สุด

เช่นเดียวกันกับการออกนโยบายของรัฐบาล การบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดอาชญากรรมไซเบอร์จำเป็นต้องมีต้นทุน และภาษีก็เป็นสิ่งที่บุคคลทั่วไปเป็นผู้สนับสนุน หรือค่าใช้จ่ายในองค์กรที่จะใช้เพื่อความปลอดภัยภายในองค์กร

ในขณะเดียวกันมุมมองที่บุคคลทั่วไปมีต่ออาชญากรรมไซเบอร์ ต้องถูกต้อง เช่นเดียวกับที่องค์กรเข้าใจ เพื่อให้ทุกคนตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ไม่อย่างนั้นแนวโน้มในการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างผิดจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะส่งผลต่อเทคโนโลยี

มุมมอง

อาชญากรไซเบอร์มักเข้าถึงคอมพิวเตอร์และระบบด้วยเหตุผลหลายประการ ซึ่งไม่มีใครต้องการให้พวกเขาทำอย่างนั้น และทางเดียวที่จะรับรู้กับปัญหานี้ก็คือ การถามผู้ใช้เองว่าพวกเขามีมุมมองอย่างไร อย่างที่นักวิจัยความปลอดภัยของ ESET คุณ Lysa Myers ทำในปี 2017

การทำวิจัยผู้ใหญ่ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในสหรัฐฯ ว่าด้วยเรื่องของมุมมองเกี่ยวกับความเสี่ยงในการใช้งานเทคโนโลยี การแฮก

ชาวอเมริกันให้ความสำคัญกับภัยคุกคามต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และเป็นอยู่ของพวกเขาอย่างไร?

เท่าที่เรารู้ นี่เป็นครั้งแรกที่ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber-Risks) ถูกจัดอันดับไว้ใกล้เคียงกับความเสี่ยงอื่นๆ อย่างเช่น มลพิษทางอากาศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ดีว่าประเด็นของความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไซเบอร์เป็นสิ่งที่คนส่วนมากเป็นห่วงและให้ความสนใจ พร้อมสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยไซเบอร์

ในองค์กร ESET ที่มุ่งมั่นกับการทำวิจัยความปลอดภัย แต่คงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเดินไปหน้าเวทีและบอกว่า “อาชญากรรมไซเบอร์เป็นปัญหาใหญ่” โดยไม่ให้คนตั้งคำถามว่า “รู้แล้วว่าจะต้องพูดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็ต้องขายของ” ซึ่งถ้าจะให้พูดตรงๆ งานวิจัยบอกว่ามีคนจำนวนไม่มากที่คิดว่าอาชญากรรมไซเบอร์เป็นปัญหา

Snowden

ในเดือนมิถุนายน 2013 โลกได้เห็นการสนับสนุนการเปิดเผยการตรวจสอบโดยรัฐบาลสหรัฐฯ โดยนาย Edward Snowden ซึ่งต่อมาไม่กี่เดือนก็เกิดสมมติฐานที่ส่งผลกระทบต่อความตื่นตัวเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์และความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยี

การทดสอบสมมติฐานนี้ต้องพิสูจน์ด้วยการทำแบบสอบถาม ซึ่งในปี 2013 ผู้ใหญ่ในสหรัฐฯ 19% บอกว่าพวกเขาทำธุรกรรมออนไลน์และใช้งานอีเมลน้อยลง และมี 14% บอกว่าช้อปปิ้งออนไลน์ลดลง แต่การวิจัยนี้มีการเก็บตัวอย่างไม่มากนัก

ในปี 2014 ฝากฝังให้ Harris ทำงานวิจัยที่มีขนาดใหญ่ขึ้น (ผู้ตอบแบบสอบถาม 1691 คน) และนี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  • ผู้ใหญ่ชาวสหรัฐฯ 26% ช้อปปิ้งออนไลน์ลดลง
  • 1 ใน 3 ของกลุ่มคนที่มีช่วงอายุ 18-34 ปี พูดว่าพวกเขาช้อปปิ้งออนไลน์ลดลง
  • ผู้หญิง 29% และผู้ชาย 23% บอกว่าช้อปปิ้งออนไลน์ลดลง
  • 29% ของกลุ่มคนอายุ 18-34 ปี บอกว่าทำธุรกรรมออนไลน์ลดลง
  • 24% ของผู้ตอบแบบสอบถามสอบถามบอกว่า “ใช้งานอีเมลลดลง”
  • 47% บอกว่าพวกเขา “เปลี่ยนพฤติกรรมและคิดมากขึ้นเวลาไปไหน พูดอะไร และทำอะไรบนโลกออนไลน์”

ด้วยผลลัพธ์เหล่านี้ทำให้เกิดแรงฉุดและรายงานไปยังสำนักข่าว Wall Street Journal และ USA Today ทำให้เกิดกระแส “ต่อต้านอินเตอร์เน็ต” และมีความเชื่อว่าผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตและองค์กรผู้ผลิตซอฟต์แวร์จะเอาข้อมูลลูกค้าไปใช้ “เพื่อให้ความร่วมมือกับแผนการสอดแนมของรัฐบาล”

Author: Stephen Cobb
Source:
https://www.welivesecurity.com/2018/10/04/ask-public-cybercrime-cybersecurity/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: