Cybercrime Malware Top Stories

ผู้ให้บริการ Email โดนโจมตีทำให้ข้อมูลอีเมลที่เก็บมากว่า 20 ปีหายไป

ข้อมูลที่เก็บมากว่า 2 ทศวรรษของผู้ให้บริการอีเมลถูกแฮกเกอร์ลบภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง

นอกจากแฮกเกอร์จะทำมาหากินในโลกไซเบอร์แล้ว พวกเขายังมีเป้าหมายอื่นๆ อย่างการสร้างรอยบาดแผลในโลกดิจิตอล

คุณจะคิดอย่างไรหากผู้ให้บริการคุณ แจ้งมาว่าข้อมูลทั้งหมดของคุณหายไป ทั้งไฟล์และข้อมูลสำรอง

นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยอีเมลของสหรัฐฯ VFEmail.net สูญเสียข้อมูลทั้งหมด รวมทั้งข้อมูลสำรอง โดยแฮกเกอร์ปริศนา ข้อมูลที่มีอายุมากกว่า 2 ทศวรรษหายไปภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง และเบาะแสเดียวของผู้ก่อเหตุก็คือ IP Address และ Username “aktv” ที่ลงทะเบียนจากประเทศบัลแกเรีย

VFEmail ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2001 โดยคุณ Rick Romeo ให้บริการรักษาความปลอดภัยอีเมลกับองค์กรและผู้ใช้ ทั้งแบบฟรีและมีค่าบริการ

%d bloggers like this: