News Social Media Top Stories

Microsoft บังคับให้ผู้ใช้ Skype Classic อัพเกรตเป็นเวอร์ชั่น 8

แผนย้ายผู้ใช้จาก Skype Classic ให้ใช้งาน Skype 8 ของ Microsoft

ผู้ใช้ Skype Classic กำลังจะต้องเผชิญข่าวร้าย เมื่อ Microsoft ตัดสินใจบังคับให้ผู้ใช้งาน Skype เวอร์ชั่น 7.4 หรือที่เรียกกันว่า Skype Classic อัพเกรตเป็น Skype 8 ซึ่งคนส่วนมากไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่

ตั้งแต่ Skype 8 ถูกปล่อยออกมา ผู้ที่ใช้งาน Skype มาเป็นเวลานานต่อต้านการอัพเดตนี้ เนื่องจากไม่หน้าจอแยกจากรายชื่อ และหลายฟีเจอร์ที่มีประโยชน์หายไป

ในขณะเดียวกัน Skype สำหรับ Windows 10 มีหน้าจอแยกและฟีเจอร์ ต้องดาวน์โหลดผ่าน Windows 10 Store เท่านั้น แต่ผู้ใช้ Skype Classic ที่ละเลยการอัพเดตจะพบกับการหยุดให้บริการ

หากผู้ใช้ติดตั้ง Skype Classic (7.41.0.10101) และในบางครั้งเมื่อเปิดโปรแกรมจะมีข้อความ “Update Skype today” เพื่อให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง Skype 8 หรือออกจาก Skype ทันที

%d bloggers like this: