Privacy Social Media Top Stories

Google ส่งอีเมลเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลจาก Google+

Google ส่งอีเมลเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลจาก Google+

Google ส่งแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบจาก API ของ Google+ เป็นรายละเอียดข้อมูลโปรไฟล์ที่ได้รับผลกระทบและแอปพลิเคชั่นที่เข้าถึง

วันที่ 10 ธันวาคม 2018 Google เปิดเผยบัคใน API ของ Google+ ที่ทำให้แอปพลิเคชั่นสามารถดูข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้ได้ โดยมีผู้ใช้ได้รับผลกระทบมากกว่า 50 ล้านราย

หลังจากนั้น Google ตัดสินใจยุติการให้บริการ Google+ ในเดือนสิงหาคม 2019 หลังการล้มเหลวในการดูแลโซเชี่ยลมีเดียของตัวเอง แต่หลังจากนั้นไม่นาน Google ก็เลื่อนวันยุติให้บริการในเดือนเมษายน 2019

%d bloggers like this: