Android Cybersecurity News

แอปฯ OneDrive สำหรับแอนดรอยด์อัพเดตการยืนยันตัวตนด้วยลายนิ้วมือ

ฟีเจอร์ความปลอดภัยใหม่สำหรับผู้ใช้ OneDrive บนแพลตฟอร์ม Android

อัพเดตใหม่ของ Microsoft กับฟีเจอร์ความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้แอนดรอยด์ ตามหลัง iOS โดยผู้ใช้แอนดรอยด์สามารถใช้ลายนิ้วมือ เพื่อเข้าใช้งาน OneDrive Cloud Storage

ผู้ใช้แอนดรอยด์สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ในแอปพลิเคชั่น OneDrive เวอร์ชั่น 5.14 ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store เมื่อติดตั้งและตั้งค่าเสร็จสิ้นแล้วการใช้งานแอปฯจะต้องใช้ลายนิ้วมือเพื่อเข้าใช้งาน

ตั้งค่าได้โดยไปที่ “Settings” และไปที่ “Passcode” แล้วเลือก “Use fingerprint to authenticate”

ซึ่งผู้ใช้สมาร์ทโฟนส่วนมากก็มักเปิดใช้งานลายนิ้วมือกันอยู่แล้ว ทำให้การตั้งค่าทำได้ง่าย ยืนยันได้ด้วยงานวิจัยของ Counterpoint Research ที่บอกว่า 3 ใน 4 ของสมาร์ทโฟนในปี 2018 มีระบบอ่านลายนิ้วมือ

ก่อนหน้านี้ผู้ใช้ OneDrive บนแอนดรอยด์ต้องใช้ PIN code เพื่อเข้าใช้งาน ในขณะที่ iOS เริ่มใช้ TouchID มาตั้งแต่ปี 2014 ที่ iPhone 5s สามารถอ่านลายนิ้วมือได้

ข้อดีของการใช้ลายนิ้วมือเมื่อเปรียบเทียบกับ PIN code หรือ Swipe Pattern อย่างแรกก็คือ ไม่มีใครสามารถแอบดูได้ อีกอย่างก็คือคุณคงไม่ลืมลายนิ้วมือของคุณอยู่แล้ว

ถึงแม้จะมีการพิสูจน์แล้วว่าลายนิ้วมือก็สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ ทั้งจากภาพถ่ายหรือดินน้ำมัน แต่อย่างไรก็ตามการทำอะไรแบบนั้นค่อนข้างยาก ดังนั้นลายนิ้วมือจึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า

Author: Tomáš Foltýn
Source:
https://www.welivesecurity.com/2018/07/31/onedrive-android-fingerprint-authentication/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: