Android Apple Top Stories

ผู้ใช้ Google Maps โดนสแปมอย่างไม่ทราบสาเหตุ

แอปพลิเคชั่นแผนที่และแนะนำเส้นทาง Google Maps กลายเป็นเครื่องมือส่งสแปมโดยไม่ทราบสาเหตุ

ผู้ใช้แอปพลิเคชั่น Google Maps ส่วนหนึ่งได้รับการแจ้งเตือนประหลาด ให้แชร์ตำแหน่งเพื่อรับบางอย่างฟรี

จากรายงานผู้ใช้แอนดรอยด์จำนวนมาก พวกเขาได้รับการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชั่น Maps ของ Google โดยมีข้อความว่า “You Have Received a Free Prize from Google”, “You Have Received a Free Prize”,  “Congratulations for Winning Pixel” และอื่นๆ และเมื่อคลิกการแจ้งเตือนเหล่านี้ทุกคนก็ถูกขอให้แชร์ตำแหน่ง

ผู้ใช้บางรายก็แจ้งมาว่ามาการแจ้งเตือนเหมือนมาจากร้านค้าใกล้ๆ จึงแชร์จำแหน่งกลับไป แต่พวกเขาก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรกลับมา ดังนั้นทุกคนจึงคิดกันไปต่างๆนาๆว่าเกิดอะไรขึ้น

ข้อสันนิษฐานที่ผู้ใช้ต่างพูดคุยกันก็หนีไม่พ้นเรื่องของอาชญากรรมว่าอาจจะมีมิจฉาชีพกำลังพยายามติดตามตำแหน่งคุณขณะอยู่นอกบ้านเพื่อวางแผนปล้น บ้างก็ว่าเป็นการเก็บข้อมูลทางการตลาดของร้านค้าในบริเวณนั้น หรือเป็นความพยายามจะโฆษณาสินค้าอะไรบางอย่าง แต่อย่างไรก็ตามคำตอบก็ยังคงไม่ออกมาอย่างชัดเจน

ล่าสุดมีรายงานเข้ามาว่าผู้ใช้ Apple iOS ก็ได้รับการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชั่น Maps แบบนี้เช่นเดียวกับ Android

%d bloggers like this: