Cybersecurity News Social Media Top Stories

ประวัติการสนทนาของบัญชี Facebook กว่า 8 หมื่นราย ถูกนำไปขายออนไลน์

แฮกเกอร์นำข้อมูลประวัติการสนทนาของผู้ใช้มาขายในราคา 3.5 บาทต่อหนึ่งบัญชี

อาชญกรไซเบอร์หรือแฮกเกอร์ขายประวัติการสนทนาใน Facebook ของบัญชีจำนวน 81,000 ราย ในราคา 10 cent (ประมาณ 3.5 บาท) ต่อบัญชี โดยผู้ขายใช้ชื่อ FBSaler เพื่อโพสต์ขายข้อมูลบัญชี Facebook 120 ล้านบัญชี และประวัติการสนทนาของ 81,000 คนในฟอรั่มใต้ดิน

FBSaler มีฐานข้อมูลในฟอรั่มใต้ดิน BlackHatWorld และขายข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook รวมถึงให้ลิงก์ที่เรียกว่า FBServer สำหรับโพสต์ตัวอย่างข้อมูลที่ขาย

คาดว่าพวกเขาใช้มัลแวร์ในการรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ Facebook ซึ่งส่วนมากจะอยู่ใน Extension ของเบราว์เซอร์ ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ทุกคนระมัดระวังในการติดตั้ง Extension ต่างๆบนเบราว์เซอร์ รวมถึง Extension ที่ได้มาจากการติดตั้งโปรแกรมฟรีต่างๆด้วย

%d bloggers like this: