Cybercrime

Bithumb บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินออนไลน์ของเกาหลีโดนแฮก

บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินออนไลน์ของเกาหลี Bithumb ถูกแฮกเกอร์แฮกเงินมูลค่าร่วม 30 ล้านยูโร

บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินออนไลน์ของเกาหลีพบบันทึกฝากถอนต้องสงสัยหลังจากแฮกเกอร์ขโมยเงินสกุลออนไลน์มูลค่าประมาณ 31.5 ล้านยูโร

ทาง Bithumb ทวิตแจ้งผู้ติดตามใน Twitter เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน เกี่ยวกับเงินที่ถูกแฮกเกอร์ขโมยไปจะได้รับการชดเชยจาก Bithumb และสินทรัพย์ของลูกค้าทั้งหมดจะถูกย้ายไปยังระบบ Wallet อื่น

Bithumb-Tweets

โดยสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกย้ายไปยัง Cold Wallet — กระบวนการที่ใช้เก็บเงินจำนวนมากและมีการเชื่อมต่อในขณะที่มีการแลกเปลี่ยนเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงที่จะถูกแฮกเกอร์ขโมยเงินออกไป

ผู้ก่อตั้ง LiteCoin บอกกับ CNBC ว่าราคาที่ลดลงของสกุลเงินเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้ว แต่การลดลงของราคาเพียง 5% แทบไม่ได้ส่งผลอะไรต่อตลาดสกุลเงินออนไลน์เลย

การโจมตีเกิดขึ้นในระหว่างวัน ซึ่งส่งผลให้ราคาของสกุลเงินออนไลน์ตกลงมา แต่ก็กลับมาที่เดิมได้ในช่วงท้ายของวัน เหตุผลที่ราคาฟื้นตัวกลับมาได้เป็นเพราะทาง Bithumb สัญญาว่าจะคืนเงินส่วนที่เสียหายให้

ตำรวจของกรุงโซลเริ่มตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ในองค์กรของ Bithumb

การแฮกที่เกิดขึ้นทำให้รัฐบาลตัดสินใจออกกฎหมายที่เข้มงวดขึ้นเกี่ยวกับสกุลเงินออนไลน์ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการแบนการซื้อขายสกุลเงินออนไลน์ในช่วงต้นปี 2018 ที่ผ่านมา

Author: Shane Curtis
Source:
https://www.welivesecurity.com/2018/06/21/south-koreas-largest-cryptocurrency-exchange-hacked/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: