Cybersecurity

ปฏิบัติการ WireWire จับคุมผู้ต้องหาแผนการหลอกลวงเงินผ่านอีเมล (BEC) 74 ราย

WireWire ปฏิบัติการข้ามชาติร่วมกันยับยั้งแผนการฉ้อโกง (BEC) ของแฮกเกอร์

หน่วยงานของสหรัฐฯลงมือกำจัดแผนการ Business Email Compromise (BEC) หรือการหลอกให้องค์กรโอนเงินให้ด้วยอีเมล ยึดทรัพย์สินไปกว่า 2.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และกู้คืนเงินกว่า 14 ล้านเหรียญสหรัฐฯที่อยู่ในระหว่างกระบวนการโอนเงิน

ผู้ต้องสงสัยจำนวน 42 คนในอเมริกา 29 คนในไนจีเรีย และอีก 3 คนในแคนาดา มอริเซียส และโปแลนด์ถูกคุมตัว โดยหน่วย WireWire จากความร่วมมือของหลากหลายเชื้อชาติ ภารกิจนี้ใช้เวลาเตรียมตัวถึง 6 เดือนก่อนเริ่มปฏิบัติการ

โดยทั่วไปของแผนการ BEC แฮกเกอร์จะใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายมากเพื่อเข้าถึงตัวผู้ใช้และหลอกให้โอนเงิน ส่วนมากจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและทำให้ผู้รับอีเมลคิดว่าข้อความที่ส่งมาเป็นของจริง

หน่วยงาน WireWire เชื่อว่าผู้ต้องหาแต่ละรายมีส่วนร่วมในการฉ้อโกงองค์กรขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ เราเรียกคนเหล่านี้ว่า “Money Mules” ซึ่งรวมถึงผู้กระทำความผิดและผู้สมคบคิดในแผนการครั้งนี้ด้วย โดยพวกเขาจะได้ส่วนแบ่งเป็นเงินที่ผ่านกระบวนการฟอกเรียบร้อยแล้ว

ปฏิบัติการครั้งนี้พิสูจน์แล้วว่า FBI สามารถขีดขวางและถอนรากถอนโคนองค์กรอาชญากรรมไซเบอร์ผู้บังคับบัญชา FBI นาย Christopher A. Wray กล่าวพวกเราจะเดินหน้าทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก เพื่อยับยั้งการทำงานของแผนการฉ้อโกงเหล่านี้และรักษาทรัพย์สินของประชาชนของเรา

ทาง FBI ได้ประกาศจำนวนความเสียหายเป็นตัวเงินจากแผนการ BEC และ EAC (Email Account Compromise) สูงถึง 676 ล้านเหรียญสหรัฐฯในปีที่ผ่านมา

Author: Tomáš Foltýn
Source:
https://www.welivesecurity.com/2018/06/12/74-arrested-us-led-crackdown-email-scams/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: