Apple News Top Stories

พบชิปสอดแนมของจีนในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของหลายองค์กรในสหรัฐฯ

พบชิปสอดแนมในเซิร์ฟเวอร์ของ Apple และ Amazon คาดว่าโรงงานในจีนเป็นผู้แอบใส่เข้ามา

สื่อรายหนึ่งรายงานว่ามีชิปสอดแนมขนาดเล็กขนาดเท่าเม็ดข้าว อยู่ในองค์กรของสหรัฐฯร่วม 30 องค์กร รวมทั้ง Apple และ Amazon ด้วย

ชิปดังกล่าวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเมนบอร์ด (Motherboard) ที่ออกแบบโดย Super Micro ของสหรัฐฯ คาดว่าชิปตัวนี้อาจถูกใส่เข้ามากระบวนการผลิตที่ประเทศจีน

รายงานนี้ใช้เวลาถึง 3 ปีในการตรวจสอบภายในสหรัฐฯ ซึ่งหน่วยงานผู้ดำเนินการตรวจสอบบอกว่ารัฐบาลจีนได้แทรกซึมเข้ามาในกระบวนการผลิตด้วยการติดชิปสอดแนมเข้าไปในเมนบอร์ด และชิ้นส่วนเหล่านี้ก็ได้แพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ เช่น กองทหารสหรัฐฯ หน่วยข่าวกรอง และองค์กรใหญ่ๆอย่าง Apple และ Amazon

Apple เป็นผู้สังเกตเห็นชิปต้องสงสัยใน Supermicro Servers ในเดือนพฤษภาคม 2015 หลังจากพบกิจกรรมแปลกๆในเครือข่ายและเฟิร์มแวร์

ซึ่งในภายหลังทาง Apple และ Amazon ได้ปฏิเสธการมีอยู่ของชิปนี้และรายงาน ทำให้ความจริงยังคงคลุมเครือเกี่ยวกับประเด็นนี้

%d bloggers like this: