Cybersecurity Privacy

ทำไมกฎหมาย GDPR ถึงส่งผลต่อธุรกิจองค์กรทั่วโลก?

กฎหมาย GDPR ส่งผลต่อธุรกิจองค์กรทั่วโลก แม้ไม่ได้อยู่ในฟากฝั่งยุโรป

กฎหมาย General Data Protection Regulation (GDPR) บังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา แต่คำถามที่เกิดขึ้นก็คือทำไมกฎหมาย GDPR ถึงส่งผลกระทบต่อองค์กรทั่วโลก วันนี้คุณ Tony Anscombe ผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัย จะมาตอบคำถามนี้

GDPR จะช่วยให้ผู้ใช้หรือลูกค้าสามารถควบคุมข้อมูลส่วนของตัวเองได้มากยิ่งขึ้น และทราบว่าองค์กรเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลของลูกค้าอย่างไร และการเก็บข้อมูลเหล่านั้นต้องกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนและเข้ารหัสอย่างมีมาตรฐาน

กฎหมาย GDPR ส่งผลกระทบทั่วโลก

มีหลายบทความที่เขียนเกี่ยวกับผลกระทบของกฎหมาย GDPR ซึ่งบางครั้งก็สร้างความเข้าใจที่แตกต่างกัน แต่วันนี้นาย Anscombe ขออธิบายสั้นๆว่า: “ถ้าผู้ใช้ในฝั่งยุโรปเข้าเว็บไซต์ที่ใดก็ตาม เว็บไซต์เหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของ GDPR”

นอกจากนี้ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ประชากรของ EU ที่เข้าๆออกๆในประเทศฝั่ง EU อยู่บ่อยๆ ถ้าคนเหล่านี้เข้าใช้งานเว็บไซต์ใดๆ เว็บไซต์เหล่านั้นก็ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของ GDPR เช่นกัน

ดังนั้นถ้าคุณเป็นเจ้าของเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมหรือให้บริการกับประชากรของฝั่ง EU คุณก็ควรเริ่มพิจารณาข้อบังคับและสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับตัวเข้ากับกฎหมาย GDPR

Author: Juan Manuel Harán
Source:
https://www.welivesecurity.com/2018/05/25/gdpr-affects-companies-around-world-video/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: