Hacking Privacy Top Stories

สายการบิน British Airways ถูกแฮก รายละเอียดบัตรเครดิต/เดบิตกว่า 380,000 ใบตกอยู่ในมือแฮกเกอร์

สายการบิน British Airways ของอังกฤษถูกแฮกเกอร์ล้วงข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิตลูกค้ามากกว่า 380,000 ใบ

British Airways สายการบินที่เรียกตัวเองว่า “The World’s Favourite Airline,” ยอมรับว่ารายละเอียดบัตรเครดิต/เดบิตกว่า 380,000 ใบ ถูกแฮกออกไป

ผู้โชคร้ายมีใครบ้าง?

ทาง British Airways แถลงบน Twitter ว่าข้อมูลของลูกค้าที่ใช้งานเว็บไซต์ BA.com และแอปพลิเคชั่นของ British Airways ในระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม ถึง 5 กันยายน ที่ผ่านมาตกเป็นเหยื่อของแฮกเกอร์

ทางสายการบินแนะนำว่าให้ผู้ที่มีกิจกรรมใดๆกับทางสายการบินตรวจสอบกับธนาคารเพื่อขอคำแนะนำ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

ข้อมูลที่แฮกเกอร์ได้ไปได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดข้อมูลทางการเงิน แต่ทางสายการบินยืนยันว่าหมายเลขหนังสือเดินทางและประวัติการท่องเที่ยวไม่ถูกขโมยออกไปแน่นอน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ อย่างรายละเอียดบัตรที่บันทึกอยู่ในแอปฯ ยังคงปลอดภัย

ท้ายที่สุดทาง British Airways ก็ขอทำหน้าที่แก้ไขเหตุการณ์ทั้งหมด และการันตีว่ากิจกรรมทั้งหมดในตอนนี้สามารถทำได้อย่างปลอดภัยแน่นอน

%d bloggers like this: