Cybersecurity Scam Top Stories

รูปแบบใหม่กลโกงออนไลน์ด้วยแผนการแฮกโทรศัพท์

อีเมลแจ้งว่าสมาร์ทโฟนถูกแฮกโดยฝีมือของแฮกเกอร์ รูปแบบใหม่ของการทำมาหากินของมิจฉาชีพออนไลน์

ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม เราพบแผนการกรรโชกทรัพย์ของแฮกเกอร์ด้วยอีเมลที่อ้างว่าแฮกเกอร์กำลังแอบติดตามพวกเขาผ่านกล้องเว็บแคม ในขณะที่กำลังเข้าเว็บไซต์สำหรับผู้ใหญ่

มิจฉาชีพออนไลน์หรือแฮกเกอร์ได้ใช้แผนการใหม่ในการเรียกเงินจากผู้ใช้ ด้วยอีเมลที่อ้างว่าโทรศัพท์ของพวกเขาโดนแฮก รวมทั้งเบอร์ของผู้ใช้ด้วย โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องจ่ายเงิน Bitcoin ที่มีมูลค่ารวมเท่ากับ 1000 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 30,000 บาท

หากผู้ใช้ไม่ยอมพวกเขาอ้างว่าจะปล่อยวีดิโอที่พวกเขาแอบถ่ายเอาไว้ และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆลงบนอินเตอร์เน็ต

หน้าตาของอีเมลดังกล่าว

DkV8UTVWsAEH8AV

โดยแฮกเกอร์ไปหาข้อมูลมาจากเหตุการณ์ล้วงข้อมูลครั้งก่อนๆ ทำให้พวกเขามีข้อมูลพวก ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ทำให้ผู้ใช้เชื่อว่าแฮกเกอร์ได้แฮกและสอดแนมพวกเขาอยู่จริงๆ

โดยรูปแบบของอีเมลครั้งนี้มักจะมีข้อมูลอยู่ 4 แบบ:

  1. อีเมลที่ไม่ระบุบุคคลแน่ชัด
  2. อีเมลที่มีรหัสผ่านของผู้ใช้
  3. อีเมลที่มีชื่อ-สกุลของผู้ใช้
  4. อีเมลที่มีเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้
%d bloggers like this: