Cybersecurity Top Stories

5 ไฟล์แนบอันตรายที่แฮกเกอร์นิยมส่งผ่านอีเมล Spam

5 นามสกุลไฟล์ที่ถูกแฮกเกอร์ใช้ในแผนการ Spam มากที่สุด

อีเมล Spam เป็นหนึ่งสิ่งที่กวนใจผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมานานนับ 10 ปี และเป็นเครื่องมือของอาชญากรในการเข้าถึงและรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต

โดยส่วนมาก 85% ของบรรดาไฟล์อันตรายที่แฮกเกอร์แนบเข้ามาในอีเมล Spam ได้แก่ไฟล์นามสกุลต่อไปนี้ .ZIP, .DOC, .XLS, .PDF และ .7Z

อย่างไรก็ตาม Spam ก็ยังคงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพต่ำอยู่ เมื่อเทียบกับโอกาสที่ผู้ใช้ปฏิบัติตามอีเมลของแฮกเกอร์ แต่ถึงกระนั้นอาชญากรไซเบอร์ก็ยังคงเลือกวิธีนี้ในการเข้าถึงตัวผู้ใช้ อาจเป็นเพราะการส่งสแปมนั้นมีความเสี่ยงน้อยที่จะถูกตรวจจับ เมื่อเทียบกับปฏิบัติการอื่นๆ

%d bloggers like this: