Android

ผู้พัฒนาแอปฯแอนดรอยด์พบวิธีหลอกผู้ใช้ให้ดาวน์โหลดแอปฯไม่ได้มาตรฐาน

Developer แอปพลิเคชั่นพบวิธีหลอกตาผู้ใช้ใน Google Play เพื่อเรียกยอดดาวน์โหลด

ผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยแอปพลิเคชั่นแอนดรอยด์สังเกตเห็นพฤติกรรมของผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นที่พยายามทำให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นของตนเอง แม้แอปพลิเคชั่นเหล่านั้นไม่ได้มาตรฐานก็ตาม

วิธีที่ว่าคือผู้พัฒนาลงทะเบียนบัญชี Google Play Store เป็นเลขจำนวนการติดตั้งแอปพลิเคชั่นแทนการใช้ชื่อผู้พัฒนาอย่างเช่น “1 million installs”, “Installs 1,000,000”, “100,000,000 Downloads”, “5,000,000+” “1,000,000,000” และอะไรที่ใกล้เคียง

ไอเดียนี้เกิดขึ้นจาก Google Play Store แสดงหน้าตาแอปพลิเคชั่น เป็นไอคอน ชื่อผู้พัฒนา และคะแนนเรียงกัน

ด้วยวิธีนี้ผู้พัฒนาก็สามารถหลอกตาผู้ใช้ให้คิดว่าแอปพลิเคชั่นเหล่านั้นเป็นที่นิยม จนกระทั่งนักวิจัยของ ESET ทำการวิเคราะห์และพบว่าแอปพลิเคชั่นเหล่านั้นเป็นเพียง Adware ไม่มีฟังก์ชั่นการทำงานอย่างอื่นนอกจากแสดงโฆษณาเท่านั้น

%d bloggers like this: