Cybersecurity Encryption Ransomware Top Stories

4 ใน 5 ของเหยื่อโปรแกรมเรียกค่าไถ่ยอมจ่ายเงินค่าไถ่หากเจอกับโปรแกรมเรียกค่าไถ่อีกครั้ง

ผู้ใช้ที่เคยโดนโปรแกรมเรียกค่าไถ่เล่นงาน ยินยอมที่จะจ่ายเงินหากเผชิญกับโปรแกรมเรียกค่าไถ่อีกครั้ง

เหยื่อของโปรแกรมเรียกค่าไถ่ประมาณ 4 ใน 5 บอกว่าพวกเขายอมจ่ายเงินอีกครั้งหากพวกเขาโดนเล่นงานโดยโปรแกรมเรียกค่าไถ่ แล้วไม่มีข้อมูลสำรองและตัวถอดรหัส

จากงานวิจัย Telstra Security Report 2018 พบว่าผู้ใช้ชาวเอเชียและออสเตรเลีย 47% ยอมจ่ายเงิน และชาวยุโรปที่ยอมจ่ายอยู่ที่ 41% โดย 87% ของชาวเอเชีย และ 86% ของชาวออสเตรเลีย กับชาวยุโรปอีก 82% ได้ไฟล์คืน ซึ่งคนทั้งหมดนี้จะยอมจ่ายค่าไถ่อีกครั้ง หากพวกเขาไม่ได้สำรองไฟล์เอาไว้

ผลสำรวจนี้ออกมาตรงกันข้ามกับสิ่งที่ผู้บังคับใช้กฎหมายแนะนำอย่างสิ้นเชิง แต่ในความเป็นจริงแล้วทรัพย์สินทางปัญญาทีพวกเขาเก็บเอาไว้ในคอมพิวเตอร์นั้นมีค่ามากกว่าค่าไถ่จำนวน 1,000 – 5,000 เหรียญสหรัฐฯ

แต่อย่าลืมไปว่าค่าใช้จ่ายการลงทุนด้านความปลอดภัยนั้นถูกกว่าค่าไถ่ที่แฮกเกอร์เรียกร้องมาก

%d bloggers like this: