Cybersecurity

งานวิจัยเผยหนุ่มสาวชาวอังกฤษตั้งรหัสผ่านแบบลวกๆ

คนรุ่นใหม่ใส่ใจกับรหัสผ่านของบัญชีออนไลน์น้อยกว่าผู้สูงอายุ

จากผลสำรวจ Cyber Aware ของ รัฐบาลอังกฤษพบว่า 27% ของชาวอังกฤษ ใช้รหัสผ่านเดียวกันในทุกบัญชีออนไลน์ โดย 52% ของคนจำนวนนั้นเป็นบุคคลที่อยู่ในช่วงอายุ 18-25 ปี

ในทางกลับกันผู้สูงอายุ (อายุ 55 ปีขึ้นไป) มีเพียง 13% เท่านั้นที่ใช้รหัสผ่านซ้ำกัน แต่นั่นอาจเป็นเพราะลูกหลานของพวกเขาเป็นคนจัดการชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของเขาก็เป็นได้

จากผู้ตอบแบบสอบถาม 2,100 คน มีเกือบ 79% ที่ยอมรับว่าพวกเขาเก็บข้อมูลสำคัญอย่าง รายละเอียดบัญชี พาสปอร์ต และใบขับขี่ไว้ในอีเมล์ และมีถึง 2 ใน 3 ที่ยังไม่ลบข้อมูลออกไป และครึ่งหนึ่งมีรายละเอียกข้อมูลบัตรเครดิตในกล่อง Sent Box ของอีเมล์

ผลสรุปของงานวิจัย Cyber Aware เป็นข้อสนับสนุนข้อค้นพบที่ว่า ทำไมการฉ้อโกงออนไลน์ถึงแพร่ระบาดหนักในอังกฤษและเวลส์ สร้างความเสียหายไปมากกว่า 1 หมื่นล้านยูโรในปีที่ผ่านมา โดยวัยหนุ่มสาวเป็นวัยที่เผชิญกับการฉ้อโกงมากที่สุด เนื่องจากการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวเป็นสาเหตุ

Experian ผู้ให้ความช่วยเหลืองานวิจัยกับรัฐบาลอังกฤษได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุชาวอังกฤษ และได้บทสรุปมาว่าผู้สูงอายุชาวอังกฤษให้คุณค่ากับความปลอดภัยมากกว่าความสะดวกสบาย เขายินดีที่จะใช้รหัสผ่านหลายตัว และพวกเขามีความรอบคอบบนโลกออนไลน์มากกว่าบุตรหลานของพวกเขา

ในขณะที่หนุ่มสาวชาวอังกฤษมีพฤติกรรมที่จะใช้รหัสผ่านแบบง่ายๆ ในงานวิจัยเมื่อ 2016 ของ Pew Research Center สหรัฐอเมริกาพบว่า 39% ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้รหัสผ่านที่ตรงกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงในการใช้บัญชีออนไลน์

และจากงานวิจัยของ Pew Research Center บอกว่าการแบ่งปันรหัสผ่านของตัวให้กับเพื่อนๆ และครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหา

จากโพลในสหรัฐฯเมื่อปี 2016 พบว่าสัดส่วนของผู้ที่แบ่งปันรหัสผ่านของอีเมล์มีพอๆกับผู้ที่แบ่งปันรหัสผ่านทางการเงิน แม้พวกเขารู้ดีว่ามีความเสี่ยง และมีเพียง 19% เท่านั้นที่ไม่แชร์รหัสผ่านให้กับใคร

Author: Tomáš Foltýn
Source:
https://www.welivesecurity.com/2018/02/22/sloppy-password-habits-among-young-brits/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: