Cybercrime

เหตุการณ์ล้วงเงินจากธนาคารด้วยการโจมตีไซเบอร์เกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้น

แฮกเกอร์ประสบความสำเร็จในการโจมตีไซเบอร์ และนำเงินออกจากธนาคารมากขึ้น

สำนักข่าว Reuters รายงานว่าธนาคารของรัสเซียเปิดเผยว่าแฮกเกอร์สามารถนำเงินจำนวน 6 ล้านเหรียญสหรัฐฯออกจากธนาคาร ด้วยความช่วยเหลือของระบบส่งข้อความชำระเงิน SWIFT

การโจมตีไซเบอร์ที่เกิดขึ้นกับธนาคารของรัสเซียเมื่อปีที่ผ่านมา แฮกเกอร์ใช้วิธีการแฮกคอมพิวเตอร์ของพนักงาน ก่อนที่จะใช้ SWIFT เพื่อโอนเงินไปยังบัญชีของเขา

ในขณะเดียวกันที่ประเทศอินเดีย มีข่าวว่าแฮกเกอร์เจาะระบบของ City Union Bank เพื่อขโมยเงินเกือบ 2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยใช้ SWIFT เป็นเครื่องมือในการโอนเงิน

ความรับผิดชอบใหม่ของธนาคาร

การปล้นทั้งสองครั้งมีระบบ SWIFT เป็นเครื่องมือในการโอนเงิน โดยระบบ SWIFT เป็นระบบที่จัดการการโอนเงินเป็นล้านๆเหรียญสหรัฐฯอยู่ทุกวัน และถูกนำไปเป็นช่องทางในการโจรกรรมของแฮกเกอร์ในรัสเซียและอินเดีย

เมื่อเดือนธันวาคม 2017 แฮกเกอร์ได้เงินไปเกือบ 1 ล้านเหรียญฯ จากธนาคาร Globex ของรัสเซีย โดยใช้ SWIFT เป็นเครื่องมือ แต่ในความเป็นจริงเงินถูกขโมยไปเพียง 100,000 เหรียญเท่านั้น

นักวิจัยความปลอดภัยของ ESET กล่าวในปี 2016 ว่าธนาคารของรัสเซียจะถูกโจมตีโดยใช้ SWIFT บ่อยครั้งขึ้น

ในขณะเดียวกัน Union Bank ของอินเดียได้ดำเนินการกอบกู้เงินจำนวน 171 ล้านเหรียญฯที่โดนแฮกออกไป เหตุการณ์ทำให้เรานึกถึงเหตุการณ์ล้วงข้อมูลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2016 ที่แฮกเกอร์ขโมยเงิน 81 ล้านเหรียญฯออกจากธนาคารกลางของบังคลาเทศ ผ่านธนาคารเงินทุนสำรองในนิวยอร์ค

Author: Tomáš Foltýn
Source:
https://www.welivesecurity.com/2018/02/19/millions-bagged-two-bank-cyber-heists/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: