Cybersecurity Top Stories

นักวิจัยความปลอดภัยพบช่องโหว่ในระบบเครือข่าย 4G LTE ที่อาจทำให้ข้อมูลของผู้ใช้โดนขโมยได้

เสาส่งสัญญาณ 4G มีช่องโหว่ทำให้ข้อมูลภายในรั่วไหลได้

นักวิจัยความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเพอร์ดูและไอโอวาสหรัฐอเมริกาพบช่องโหว่ของเครือข่าย 4G LTE ซึ่งทำให้แฮกเกอร์สามารถเข้าไปในเครือข่ายโดยไม่ต้องใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

หากแฮกเกอร์สามารถเข้าถึงเครือข่าย 4G LTE ได้ เขาสามารถสวมรอยผู้ใช้ส่งข้อความ อ่านข้อความ ระบุตำแหน่ง หรือจัดการผู้เชื่อมต่อได้แบบอิสระ

ทางนักวิจัยกลัวว่าช่องโหว่จะทำให้อาชญากรไซเบอร์หรือเหล่าแฮกเกอร์หาประโยชน์หรือส้รางความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้ได้ เพราะช่องโหว่นี้พบได้ที่เสากระจายสัญญาณทั่วไป

แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่แผนการแก้ไขใดๆ ทั้งสิ้น แม้เครือข่าย 4G LTE จะถูกโจมตีมาแล้วหลายครั้ง

%d bloggers like this: