Cybersecurity

CES 2018: Blockchain และ Bitcoin จะแก้ไขปัญหาทุกอย่าง

เทคโนโลยีของ Blockchain ทำได้มากกว่าที่คุณคิด

ในขณะที่คนส่วนใหญ่ต่างสงสัยว่าสกุลเงินออนไลน์อย่าง Bitcoin ทำงานอย่างไร แต่ชาวคณะในงาน CES (Consumer Electronics Show) กำลังพยายามจะจับมันมาแยกชิ้นส่วน และทำการทดลองวิธีการใช้งานสิ่งที่เรียกว่า Blockchain

สกุลเงินออนไลน์หรือ Cryptocurrency ที่คนรู้จักมากที่สุดตอนนี้ก็คือ Bitcoin เพราะความน่าสนใจของบัญชีไร้ตัวตน และฟังก์ชั่นการทำงานที่ไม่เหมือนใคร ทำให้กลายเป็นที่สนใจ

ในระบบบัญชีแยกประเภทที่ใช้กันอยู่ทั่วไปจะมีชื่อของผู้รับผิดชอบธุรกรรมที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันการปลอมแปลง แต่ในระบบของสกุลเงินออนไลน์จะใช้การกระจายบันทึกการซื้อขาย โดยไม่มีใครสามารถจับต้องบัญชีได้เลย เราเรียกมันว่า Blockchain ซึ่งประโยชน์ของระบบนี้ก็คือ สามารถป้องกันการแฮกได้

ภาคธนาคารพยายามที่จะนำเอา Blockchain มาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับการซื้อขายจำนวนนับไม่ถ้วนที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน แต่มีปัญหาหนึ่งที่ธนาคารไม่สามารถแก้ไขได้ก็คือ พวกเขาไม่สามารถแยกธุรกรรมปลอมออกมาได้ และเป็นปริศนาที่พวกเขาต้องรีบแก้ไข

แต่ในภาคส่วนอื่นอย่างการผลิตก็สามารถใช้ประโยชน์จาก Blockchain ได้เหมือนกัน อย่างเช่น หากคุณต้องการทราบว่าใครเป็นคนสร้างอะไรในอาคาร

ในขณะที่คนกำลังตั้งคำถามว่าสกุลเงินออนไลน์ (Cryptocurrency) นั้นมีประโยชน์อย่างไร แต่ในฐานะเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถนำไปสร้างประโยชน์ได้ เราอาจจะได้เห็น Blockchain เป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมในเร็ววันนี้ ไม่แน่เราอาจได้เห็นนวัตกรรมที่ทำให้เราสามารถติดตามทุกอย่างในชีวิตของเราได้ทั้ง รถ, บ้าน หนือธุรกรรมในธนาคารก็เป็นไปได้

Author: Cameron Camp
Source:
https://www.welivesecurity.com/2018/01/17/ces-2018-blockchain-will-solve-everything/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: