Scam

มิจฉาชีพออนไลน์กับคนหางาน

มิจฉาชีพที่หากินกับระบบออนไลน์

คุณ Snighda Poonam จากสำนักข่าว Guardian วิเคราะห์การแข่งขันของอาชีพในประเทศอินเดีย เนื่องจากในประเทศอินเดียมีผู้ว่างงานจำนวนมากกำลังไขว่คว้าโอกาสอันน้อยนิดที่มีอยู่ ในขณะเดียวกันมิจฉาชีพก็ใช้โอกาสนี้ในการเล่นงานตลาดแรงงานอยู่เหมือนกัน

บางกลุ่มใช้วิธีบุกเข้าไปหาผู้ที่กำลังหางานลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์ เพื่อที่จะได้มีคนติดต่อเข้ามาเสนองานให้ แต่ความจริงไม่ได้เป็นแบบนั้น

ผมสงสัยว่ามิจฉาชีพกล้าทำอะไรแบบนี้ได้อย่างไร หลายครั้งสิ่งที่พวกเขาก็เพียงการเล่นตามบทที่วางเอาไว้ ซึ่งในสมัยก่อนพวกเขาจะใช้วิธีโทรหา และอ้างอิงข้อมูลเกี่ยวกับตัวเหยื่อนิดหน่อย

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือเรียนรู้ และทำความเข้าใจกิจกรรมกับการทำงานของมิจฉาชีพเหล่านี้เพื่อที่ไม่ตกเป็นเหยื่อ:

  • ใช้สัญชาตญาณของคุณให้เป็นประโยชน์ เนื่องจากผู้ที่ดำเนินกิจการจริงๆ จะไม่สามารถและจะไม่ตรวจสอบระบบของคุณหากคุณไม่เป็นคนเรียกร้อง
  • ถ้าคุณปัญหาเกี่ยวกับระบบของคุณจริงๆ ติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง ผ่านเว็บไซต์ของพวกเขา ระวังป๊อปอัพและโฆษณาตาม Search Engine ถ้าคุณได้รับการติดต่อจากผู้ให้บริการจริงๆให้ติดต่อพวกเขากลับไปทางสำนักงานใหญ่
  • ท้ายที่สุดหากมีคนบอกคุณว่าเขารู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ และพยายามจะเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านระบบรีโมต สันนิษฐานเอาไว้เลยว่า เขาไม่มีทางรู้ข้อมูลของคุณได้และการเรียกร้องของเขาไม่สมเหตุสมผล

Author: David Harley
Source:
https://www.welivesecurity.com/2018/01/16/scammers-jobhunters/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: