Cybersecurity

Net Neutrality คืออะไร? แล้วทำไมพวกเราถึงจะเดือดร้อน?

ความเท่าเทียมของการใช้อินเตอร์เน็ตจะยังคงอยู่ต่อไปหรือไม่?

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2017 คณะกรรมการการสื่อสารของรัฐบาลกลาง (FCC) เสนอให้ยกเลิกกฎหมาย Net Neutrality ที่คอยควบคุมผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต

Net Neutrality คืออะไรแล้วเกี่ยวอะไรกับเรา?

หน้าที่ของ Net Neutrality ก็คือคอยควมคุมให้ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตดูแลผู้ใช้เท่าเทียมกัน โดยแบ่งตามผู้ใช้, รูปแบบของทราฟฟิค, เว็บไซต์, แพลตฟอร์ม, แอปพลิเคชั่น, อุปกรณ์ และวิธีการเชื่อมต่อที่ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อไม่ให้ผู้ให้บริการเก็บเงินมากเกินไป บล็อก หรือทำให้การเข้าชมเว็บไซต์ช้าลง

ผลการโหวตของ FCC คือ 3 ต่อ 2 มีผลให้ยกเลิกกฎหมาย Net Neutrality ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2015 หลายองค์กรมีปฏิกิริยากับเรื่องนี้อย่างรวดเร็ว อย่าง Google และ Facebook ที่ออกมาแถลงเกี่ยวกับการพิจารณาด้านกฎหมาย

Net Neutrality ให้ประโยชน์กับผู้บริโภคด้วยการให้ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) เปิดการเชื่อมต่อและทราฟฟิคที่โปร่งใส ที่ใครจะเชื่อมต่อก็ได้

แต่หลังจากนี้ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตสามารถเลือกผู้ที่ต้องการให้ใช้งานได้ หรือก็คือผู้ที่จ่ายเงินเพื่อรับบริการกับพวกเขา สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ ธุรกิจเล็กๆอาจถูกเขี่ยออกจากทางโดยธุรกิจที่สามารถจ่ายเงินเพื่อให้ทราฟฟิคของตัวเองเป็นใหญ่

การให้สิทธิกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตในการออกแบบทราฟฟิค ทำให้พวกเขาสามารถจำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ ด้วยการทำข้อตกลงทางการค้า การออกแบบทราฟฟิคที่ใช้ในปัจจุบันยกตัวอย่างเช่น Wi-Fi สาธารณะของสายการบินที่เปิดให้ผู้โดยสารใช้งานได้อย่างทั่วถึง ไม่ได้ถูกดึงไปเฉพาะคนใดคนหนึ่ง

อะไรจะเกิดขึ้นถ้าคนที่สามารถแพร่กระจายข่าวสารได้นั้นคือผู้ที่มีกำลังทรัพย์มากกว่า เพราะผู้ที่มีกำลังทรัพย์น้อยจะได้รับทราฟฟิคที่ช้ากว่า

ผู้บริโภค ธุรกิจ และสังคมจำเป็นต้องคิดให้ดีว่าอินเตอร์เน็ตสมควรจะต้องเป็นกลาง และไม่ควรให้ใครไม่กี่คนเป็นผู้ติดสินใจว่าอะไรที่เข้าถึงได้ ด้วยความเร็วเท่าไหร่

Author: Tony Anscombe
Source:
https://www.welivesecurity.com/2017/12/19/fight-net-neutrality/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: