Threats

Bitfinex ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินออนไลน์โดนถล่มด้วย DDoS Attack

ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินออนไลน์โดนโจมตีด้วย DDoS Attack

ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินออนไลน์ Bitfinex ต้องหยุดทำการชั่วคราว เนื่องจากโดนโจมตีด้วย DDoS Attack

ทาง Bitfinex ออกมายอมรับว่าโดนโจมตีหลังจากก่อนหน้านี้โพสต์บนทวิตเตอร์ว่า “Platform is currently under heavy load and we are working to bring it back online”

Bitfinex ต้องหยุดทำงานไปประมาณ 1 ชั่วโมงเพื่อนำทุกอย่างกลับมาเป็นปกติ ส่วนผู้ต้องสงสัยและเหตุจูงใจในเหตุการณ์ครั้งนี้ยังคงเป็นปริศนา อาจเป็นเพราะราคาของ Bitcoin ที่กำลังพุ่งขึ้นสูงจึงทำให้อาชญากรไซเบอร์พยายามจะตักตวงผลประโยชน์ก็เป็นได้

Bitfinex

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ Bitfinex ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด เพราะก่อนหน้านี้ในปี 2016 Bitfinex ก็เคยตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ปล้นบนโลกไซเบอร์มาก่อน และลูกค้าอาจได้กลิ่นลางๆของเหตุการณ์ Mt. Gox ที่แฮกเกอร์ขโมยเงินไปมากกว่า 500 ล้านเรียญสหรัฐฯจากลูกค้าของ Bitcoin

Author: TOMÁŠ FOLTÝN
Source:
https://www.welivesecurity.com/2017/12/06/cryptocurrency-bitfinex-ddos-attacks/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: