Cybersecurity

ห้องวิจัยความปลอดภัยเขาทำงานกันอย่างไร?

คำว่า "ห้องวิจัยความปลอดภัย" มีหน้าตาอย่างไร และทำงานกันอย่างไร?

ในโอกาสของ Antimalware Day วันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ทาง ESET ตั้งให้เป็นวันป้องกันมัลแวร์ ย้อนกลับไปเมื่อปี ค.ศ. 1983 นักศึกษาชั้นมหาวิทยาลัย นาย Fred Cohen และศาสตราจารย์ Len Adleman ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโปรแกรมที่สามารถแทรกซึมเข้าไปในระบบอื่นๆได้ และต่อมาก็ได้ชื่อว่า “Computer Virus”

วันนี้เป็นโอกาสดีที่จะนึกถึงการทำงานหนักของนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย ที่ทำงานหนักเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับโลกดิจิตอล ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและภัยคุกคาม และที่สำคัญก็คือให้เครื่องมือกับผู้ใช้นำไปปกป้องตัวเองได้

หลายคนอาจมีคำถามว่าการทดลองและงานวิจัยเกี่ยวกับภัยคุกคาม และความปลอดภัยนั้นมีวิธีการอย่างไร? ในบทความนี้เราจะพูดถึงการทำงานภายในห้องวิจัยความปลอดภัยทั่วโลกของ ESET

ห้องทำงานของนักวิจัยความปลอดภัยนั้นไม่เหมือนกับห้องวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ ไม่มีโต๊ะที่เต็มไปด้วยหลอดทดลอง มีเพียงคอมพิวเตอร์ที่ใช้วิจัยไวรัส ในความเป็นจริงแล้ว คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา มัลแวร์จะมาในรูปแบบของโค้ด และนักวิจัยต้องวิเคราะห์พฤติกรรมของไวรัส และหาวิธีป้องกัน

ที่ ESET ห้องวิจัยของเราทำงานเพื่อตรวจจับและวิเคราะห์มัลแวร์ เพื่อมอบข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามที่ถูกต้องให้กับผู้ใช้ พร้อมวิธีการป้องกันเพื่อให้คุณใช้เทคโนโลยีได้ปลอดภัยกว่าที่เคย

Author: SANTIAGO SASSONE
Source:
https://www.welivesecurity.com/2017/11/02/how-malware-research-lab-works/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: