Cybersecurity

ความแตกต่างของทักษะด้านความปลอดภัยไซเบอร์: การศึกษาของเด็กในรุ่นต่อไป

ช่องโหว่ของความสามารถด้านความปลอดภัยไซเบอร์ จะแก้ไขอย่างไร เด็กรุ่นต่อไปจะเข้ามามีบทบาทอย่างไร?

ทุกวันนี้เทคโนโลยีเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ความสามารถของผู้ใช้ในการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้กลับไม่ได้พัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่จำนวนของการโจมตีไซเบอร์นั้นก็ชี้ให้เห็นถึงความขาดแคลนทักษะด้านความปลอดภัยของพนักงานภายในองค์กร ซึ่งมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆและจะมีจำนวนสูงถึง 1.8 ล้านคนในปี 2022

มีคำแนะนำและไอเดียจำนวนมากที่เสนอขึ้นมาเพื่อลดความแตกต่างนี้ อย่างเช่น การให้ความรู้กับพนักงานภายในองค์กร และสร้างอัตโนมัติวิสัยให้พวกเขา แต่ในระยะยาวสิ่งที่ควรทำจริงๆก็คือการปลูกฝังชุดความรู้นี้ให้กับคนรุ่ยต่อๆไป เพื่อให้พวกเขามีความรู้ที่ถูกต้องในอนาคต

เยาวชนในตอนนี้กำลังเติบโตอยู่ในยุคดิจิตอล และพวกเขาควรได้รับแนวคิดด้านความปลอดภัยที่ดีก่อนที่จะกลายเป็นหนึ่งในกำลังแรงงาน จากการเปิดเผยก่อนหน้านี้ชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีและแนวทางที่ดีจะช่วยสร้างโอกาสอันมีค่าให้กับผู้ที่ได้รับการอบรม และเติมเต็มช่องว่างในอุตสาหกรรมความปลอดภัยได้ แต่ปัญหาในตอนนี้ก็คืออะไรที่เราต้องพิจารณาบ้าง?

ความหลากหลายของกำลังแรงงาน

ในทุกอุตสาหกรรม ประเด็นความปลอดภัยไซเบอร์ย่อมแตกต่างกันออกไปดังนั้นการมีหน่วยงานที่เกี่ยวกับความปลอดภับไซเบอร์ที่มีประสอทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็น ในยุโรปจำนวนผู้หญิงในอุตสาหกรรมความปลอดภัยนั้นมีเพียงแค่ 7% ทั้งๆที่โดยทั่วไปแล้วปริมาณแรงงานผู้หญิงนั้นจะอยู่ที่ 40% ในหลายประเทศผู้หญิงนั้นสามารถสร้างความหลากหลายให้กำลังแรงงานและลดช่องว่างนี้ลงได้

ให้หัวข้อความปลอดภัยไซเบอร์เป็นหนึ่งในหลักสูตร

ในปี 2014 สหราชอาณาจักรเป็นประเทศแรกใน G7 ที่ให้หัวข้อวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เป็นวิชาภาคบังคับในระบบการศึกษา นักเรียนจำเป็นต้องสามารถเขียนและแก้ปัญหาโปรแกรมได้ตั้งแต่อายุ 7 ขวบ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะให้ความรู้กับสาธารณะผ่านหลักสูตรที่สามารถทำให้คนนำไปต่อยอดได้

ทักษะที่สอนกันได้ยาก

จริงอยู่ที่การเข้าใจพื้นฐานเครือข่ายกับคอมพิวเตอร์ได้นั้นจะทำให้เยาวชนสามารถประสบความสำเร็จในอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับความปลอดภัยได้ ที่บูทแคมป์ของเราที่ San Diego พวกเราใช้หัวข้อสถาปัตยกรรมของเครือข่าย เพื่อค่อยๆทำให้เด็กๆซึบซับความรู้พวกนี้เข้าไป ทำให้พวกเขาสามารถรับมือและเอาตัวรอดจากแฮกเกอร์ได้ นอกจากนั้นยังมีการทดลองโปรแกรมอันตราย เขียนโค้ด และการเข้ารหัสเพื่อสร้างพื้นฐานให้กับพวกเขา และการอบรบที่ลึกยิ่งขึ้นจะช่วยให้เด็กๆพบความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวเอง และเห็นความเป็นไปได้มากขึ้นในอุตสาหกรรมความปลอดภัย

คำตอบที่นำมาลดช่องว่างนี้ก็คือการศึกษา ไม่ใช่เฉพาะของผู้ที่ต้องการจะอยู่ในอุตสาหกรรมความปลอดภัยเท่านั้น แต่เป็นทุกคนๆในรุ่นนี้และเด็กๆในรุ่นต่อๆไป ที่สำคัญที่สุดคือเพื่อให้พวกเขาเข้าใจ และเป็นสร้างโอกาสทางอาชีพให้พวกเขาไปในเวลาเดียวกัน

Author: Tony Anscombe
Source:
https://www.welivesecurity.com/2017/10/27/cybersecurity-skills-gap-educating-next-generation/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: