News

โทษปรับคดีด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเป็นสองเท่าในฝั่งยุโรป

ค่าปรับคดีด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากปีที่แล้ว ก่อนบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยข้อมูล GDPR

ผู้เชี่ยวชาญเตือนองค์กรธุรกิจในประเทศอังกฤษให้เตรียมความพร้อมก่อนกฎหมาย GDPR บังคับใช้ เนื่องจากในปี 2016 มีค่าปรับเกิดขึ้นทั้งหมด 3,245,500 ยูโร ซึ่งเป็นสองเท่าของค่าปรับในปี 2015

ผู้เชี่ยวชาญเตือนผู้บังคับกฎหมายให้ช่วยเตือนองค์กรธุรกิจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายใหม่และเปลี่ยนแปลงมาตรการความเป็นส่วนตัว

มาตรการของ GDPR จะบังคับใช้ในปีหน้า และยุโรปเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีค่าปรับสูงที่สุดในปีที่ผ่านมา เทียบเท่ากับอิตาลี (3.3 ล้านยูโร)

มาตรฐานใหม่ของค่าปรับสำหรับองค์กรที่ไม่ปฏิบัติตามจะอยู่ที่ 4% ของผลประกอบการ หรือ 20 ล้านเหรียญฯสหรัฐ ขึ้นอยู่กับว่าค่าปรับไหนสูงกว่า

ทางอธิบดีความปลอดภัยข้อมูลหรือ ICO เคยออกมาบอกกับองค์กรถึงข้อดีของการป้องกันข้อมูล คุณ Stewart Room หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยไซเบอร์และความปลอดภัยข้อมูลของ PwC บอกว่า องค์กรยังคงไม่เข้าใจกฎหมายใหม่มากพอ

เขาบอกว่า “ทางเราได้ประเมินความพร้อมกับลูกค้าของเรามากกว่า 150 รายทั่วโลก เราพบว่าพวกเขายังมีปัญหากับการเริ่มต้น อย่างการย้ายโปรแกรม ประเมินความเสี่ยง และการวิเคราะห์ข้อมูล”

Source: https://www.welivesecurity.com/2017/06/08/fines-double-uk-poor-data-security/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: