News

ICO กระตุ้นให้องค์กรตื่นตัวเรื่องการมาของกฎหมาย GDPR

อธิบดีคุ้มครองข้อมูลอยากให้องค์กรตื่ตตัวเกี่ยวกับกฎมาย GDPR ที่กำลังจะบังคับใช้เร็วๆนี้

อธิบดีคุ้มครองข้อมูลของอังกฤษ คุณ Elizabeth Denham กำลังกระตุ้นให้องค์กรธุรกิจเห็นประโยชน์จากการปฏิบัติตามกฎหมาย GDPR

ในวิดีโอจะพูดถึงห้องประชุมของแต่ละประเทศ คุณ Denham บอกว่าธุรกิจอย่ารีรอที่จะเตรียมตัวก่อนการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่กำลังจะบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2018

เธอบอกว่าองค์กรควรต้องการให้องค์กรต้องการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเต็มใจ มากกว่าปฏิบัติตามเพราะว่ากลัวผลที่ตามมาหรือบทลงโทษ

“ถ้าองค์กรของคุณไม่สามารถอธิบายนโยบายการปกป้องข้อมูลในองค์กรของคุณได้ นั่นเท่ากับคุณปล่อยให้องค์กรของคุณตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะสูญเสียชื่อเสียง และการเงิน” คุณ Denham พูดเสริม

จากรายงานการวิจัยของ IDC พบว่ามีเพียง 1 ใน 4 ขององค์กรเท่านั้นที่ตื่นตัวเรื่องกฎหมายใหม่นี้ แต่อีกเรื่องที่น่าเป็นห่วงก็คือ มีองค์กรถึง 52% ที่ไม่เข้าในว่ากฎหมาย GDPR จะกระทบต่อองค์กรของพวกเขาอย่างไร

สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบต่อองค์กรธุรกิจของ GDPR สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ 11 สิ่งเกี่ยวกับ GDPR

Author: Narinder Purba
Source:
https://www.welivesecurity.com/2017/05/25/ico-urges-businesses-focus-becoming-gdpr-compliant/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: