Cybersecurity

ผู้หญิงในวงการความปลอดภัยไซเบอร์: การเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้น

ความเหลื่อมล้ำทางเพศในองค์กร ปัญหาใหญ่ที่เป็นมานาน

หลายองค์กรกำลังพยายามลดความเหลื่อมล้ำทางเพศ ด้วยเหตุผลนานาประการอย่างเช่น ช่วยให้องค์กรมีกำลังแรงงานที่หลากหลาย จากงานวิจัยพบว่าองค์กรที่มีความหลอกหลายทางเพศมักสร้างผลกำไรสูงกว่า, ทำงานได้ดีกว่าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากกว่า

จากผลการศึกษานี้ทำให้เราหันกลับมามองปริมาณของผู้หญิงที่ดำรงตำแหน่งพนักงานด้านความปลอดภัยซึ่งมีเพียง 11% เท่านั้น

ณ ตอนนี้ในอุตสาหกรรมความปลอดภัยไซเบอร์เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานและในสหรัฐฯมีตำแหน่งว่างมากถึง 40,000 ตำแหน่งจากตำแหน่งทั้งหมด 128,000 ตำแหน่ง

ปัญหาภาพลักษณ์

แม้ว่าในปัจจุบันความเหลื่อมทางเพศจะลดลงแต่อุตสาหกรรมความปลอดภัยผู้ชายมักเป็นหัวหน้าเสมอ ซึ่งนี่ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆ นักวิจัยความปลอดภัยของ ESET คุณ Lysa Myers พูดไว้เมื่อปี 2015 ว่า “จำนวนผู้หญิงในอุตสาหกรรมความปลอดภัยมีจำนวนแค่หยิบมือเดียว”

“ฉันคิดว่านี่อาจเป็นความบังเอิญที่คนที่ทำงานเชิงเทคนิคมักเป็นคนที่ชอบเก็บตัวและใช้เวลาทั้งวันในห้อง”

ความแตกต่างของข้อมูล

อีกหนึ่งเหตุผลที่สร้างความแตกต่างระหว่างชาย-หญิงก็คือ การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของแต่ละคนในด้านความปลอดภัย

เรื่องของการขาดความเข้าใจในวิชาชีพและโอกาสในการทำงานของทั้งชาย-หญิง ก็เป็นเรื่องสำคัญที่คุณ Myers เคยเขียนไว้ในบทความของ Raytheon และ NCSA ในปี 2015 “(เธอ)พบว่าปัญหาใหญ่ของนักเรียนทั้งชายและหญิงก็คือไม่มีความข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพในอุตสาหกรรมความปลอดภัย”

การรักษาสมดุล

มีหลายองค์กรที่กำลังแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำนี้มาโดยตลอด หนึ่งในนั้นก็คือ ESET ที่มีทุนการศึกษาให้กับผู้หญิงที่สนใจด้ายความปลอดภัยไซเบอร์ และมีเงินรางวัลสูงถึง 5,000 เหรียญสำหรับคนที่กำลังหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาต่อด้านความปลอดภัย

ผู้ชนะปีที่ผ่านมาคือคุณ Chelsie Power ณ ตอนนี้ได้บรรจุเข้าทำงานในฐานะนักวิเคราะห์ความปลอดภัยข้อมูล และกำลังเรียนต่อปริญญาเอกด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่มหาวิทยาลัย Cal State ใน San Marcos

คุณ Power บอกว่ารางวัลนี้ช่วยฉันได้มากทั้งในเรื่องของการศึกษา และอุปกรณ์ในการศึกษาต่างๆ รวมถึงค่าเล่าเรียนด้วย และที่มากกว่าแนวทางในการทำงานก็คือความมั่นใจในความสามารถของตัวเองที่จะเป็นนักวิเคราะห์ความปลอดภัย

“ฉันคิดว่าในทุกๆสถานที่ความหลากหลายของกำลังแรงงานจะให้มุมที่กว้างกว่า โดยเฉพาะในวงการความปลอดภัยไซเบอร์ เพราะภัยคุกคามนั้นมีวิวัฒนาการและความสร้างสรรค์อย่างไม่น่าเชื่อ”

สัญญาณของการเปลี่ยนแปลง

ถึงแม้สัดส่วนตัวเลขของผู้หญิงในวงการรักษาความปลอดภัยจะน้อย แต่พวกเราเห็นสัญญาณบางอย่างที่อาจทำให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทด้านความปลอดภัยมากขึ้น

Boot Camp ของ ESET เป็นโปรแกรมที่จัดขึ้นใน San Diego เป็นค่าย 5 วันที่ให้นักเรียนเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบป้องกันตัวเองของคอมพิวเตอร์ และจำนวนนักเรียนหญิงที่มาเข้าร่วมนั้นเพิ่มจาก 0 เป็น 40% ในระยะเวลา 3 ปี

Source: https://www.welivesecurity.com/2017/04/17/women-cybersecurity-slowly-surely-change-coming/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: