News

จำนวนผู้หญิงในอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยข้อมูลยังคง “นิ่ง”

สิทธิสตรีในการทำงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์กำลังมีปัญหา หรือแค่พวกเธอไม่ชอบ

จำนวนของผู้หญิงในองค์กรเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลยังคงน้อยเหมือนเดิม และอาจทำให้เกิดความแตกต่างของความสามารถในอุตสาหกรรม

ทั้งหมดเป็นข้อค้นพบจากงานวิจัย Biennial Women in Cybersecurity จากศูนย์ Cyber Safety and Education นอกจากนี้ยังพบว่ากำลังแรงงานผู้หญิงในอุตสาหกรรมความปลอดภัยไซเบอร์ทั่วโลกมีเพียง 11% เท่านั้น

ถึงแม้จะมีความจริงที่ว่าผู้หญิงนั้นมีระดับการศึกษามากกว่าผู้ชายโดยเฉลี่ย 51% ของผู้หญิงจบปริญญาโท ในขณะที่ผู้ชายจบปริญญาโทเพียง 45% และถึงผู้หญิงจะมีโอกาสได้เข้าทำงานสูงกว่า แต่ก็ยังพบความเหลื่อมล้ำในตำแหน่งที่สูงหรือมีอำนาจ

นอกจากนี้ยังพบว่าผู้หญิงที่ทำงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์นั้น ส่วนหนึ่งมีรายได้น้อยกว่าผู้ชายที่บรรจุอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน

เมื่อวิเคราะห์ลึกลงไปถึงเหตุผลว่าทำไมผู้หญิงถึงมีจำนวนน้อยในวงการการรักษาความปลอดภัย จากงานวิจัยบอกว่า 51% ของผู้หญิงในองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในอเมริกาเหนือและละตินอเมริกาเคยมีประสบการณ์ถูกเลือกกฏิบัติมาก่อน ซึ่งผู้ชายพบเพียง 36%

แต่อย่างไรก็ตามทางออกที่มีความเป็นไปได้ก็คือ ผู้หญิงได้รับการสนับสนุนและผ่านการฝึกฝนความเป็นผู้นำในระดับมากกว่าผู้ชาย ซึ่งอาจสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเธอ

คุณ David Shearer, CEO ของศูนย์ Cyber Safety and Education และ (ISC)2 บอกว่า “พวกเราต้องให้การสนับสนุนเด็กผู้หญิง และทำให้พวกเขาเห็นว่างานรักษาความปลอดภัยข้อมูลนั้นมีความท้าทาย, สร้างรายได้ และเป็นที่น่าสนใจ”

“เพราะตอนนี้เรากำลังเผชิญอยู่กับความขาดแคลนแรงงานที่มีความสามารถด้านไอที และผู้หญิงก็เป็นหนึ่งในทรัพยากรล้ำค่าที่สามารถช่วยได้”

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้หญิงเป็นทางออกของปัญหาความขาดแคลนแรงงาน เพราะเคยมีผู้เชี่ยวชาญที่พยายามผลักดันให้ผู้หญิงเข้ามีบทบาทในอุตสาหกรรมความปลอดภัยไซเบอร์เพื่อแก้ปัญหานี้

Author: Narinder Purba
Source: https://www.welivesecurity.com/2017/03/17/number-women-infosec-industry-remains-stagnant/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: