News

ผู้บริโภคชาว US จำนวนมากถูกขโมยข้อมูลด้านสุขภาพ

ทุก 1 ใน 4 คน ชาวสหรัฐฯเคยถูกล้วงข้อมูลด้านสุขภาพผ่านช่องทางต่างๆ

จากงานวิจัยของ Accenture บอกว่าข้อมูลด้านสุขภาพของชาวอเมริกันกว่า 26% ถูกขโมย ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ประมาณ 2,500 เหรียญสหรัฐฯ

37% ของข้อมูลที่ถูกขโมยเคยถูกใช้ซื้อสินค้า หรือทำกิจกรรมหลอกลวงอื่นๆอย่างการออกใบสั่งยา

ข้อมูลที่ถูกขโมยประกอบไปด้วยเลขประกันสังคม (31%) ข้อมูลรายชื่อ (31%) ข้อมูลสุขภาพ (31%)

ซึ่งการขโมยข้อมูลด้านสุขภาพแตกต่างจากข้อมูลบัตรเครดิตตรงที่สิทธิการเรียกคืนค่าเสียหายในทันที จึงทำให้เกิดผลกระทบโดยตรงกับผู้ให้บริการอย่างโรงพยาบาลโดยตรง

สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือ มีมากกว่า 1 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสอบถาม (36%) บอกว่าการล้วงข้อมูลเกิดขึ้นในโรงพยาบาล และอีก 22% เกิดขึ้นที่คลีนิคและร้านขายยา และอีก 21% เกิดขึ้นออฟฟิสของแพทย์ หรือบริษัทประกัน

มีเพียง 1 ใน 3 ของผู้ได้รับผลกระทบเท่านั้นที่ทราบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น และมีเพียง 15% เท่านั้นที่ได้รับคำเตือนจากทางรัฐบาล

“ไม่ใช่เพียงสถาบันด้านสุขภาพเท่านั้นที่จะต้องระมัดระวังในการดูแลปกป้องข้อมูล พวกเขาจำเป็นต้องตั้งหน่วยงานขึ้นมาช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับความเดือดร้อนด้วย” คุณ Reza Chapman กรรมการผู้จัดการความปลอดภัยไซเบอร์ของ Accenture

ข้อความเหล่านี้สอดคล้องกับตัวเลขที่ได้มาจากงานวิจัยเกี่ยวกับระดับของความเชื่อมั่นที่จะให้ผู้ให้บริการด้านสุขภาพเป็นผู้ดูแลข้อมูล ณ ตอนนี้คือ 88%

Source: http://www.welivesecurity.com/2017/02/21/healthcare-data-breaches-reach-sizeable-number-us-consumers/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: