Cybersecurity News

รัฐบาลของอังกฤษเปิดชมรมความปลอดภัยไซเบอร์ให้กับเยาวชนเพื่อลดการขาดแคลนทักษะ

กิจกรรมเตรียมความพร้อมจากฝั่งอังกฤษเพื่อรับมือกับภัยคุกคามบนโลกออนไลน์

เยาวชนนับพันคนของประเทศอังกฤษกำลังได้รับการอบรมทักษาความปลอดภัยไซเบอร์เพื่อลดการขาดแคลนทักษาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

โปรแกรม Cyber Schools มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนอายุระหว่าง 14 ถึง 18 เพื่อแสดงให้เห็นความต้องการของตลาดแรงงานเกี่ยวกับผู้มีทักษะในการรับมือกับภัยคุกคามบนโลกออนไลน์ที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

โปรแกรมนี้นำโดยกระทรวงวัฒนธรรม, บันเทิงและกีฬา (DCMS) ซึ่งได้งบประมาณมาเป็นเงินมากกว่า 20 ล้านยูโร

โครงการสำหรับเยาวชนอายุ 14 ปี คือต้องเข้าร่วมทำกิจกรรม 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นเวลา 4 ปี ตามเกณฑ์ของแต่ละบุคคล

สำหรับศิษย์เก่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้หากมีพื้นฐานเดียวกัน เป้าหมายของโครงการนี้คือการฝึกนักเรียนอย่างน้อย 5,700 คนภายในปี 2021

“โครงการล่วงหน้านี้จะสร้างโอกาสให้นักเรียนเกี่ยวกับทักษะความปลอดภัยควบคู่กับการเรียนปกติ” คุณ Matt Hancock รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

“พวกเราตั้งใจที่จะเตรียมความพร้อมให้กับชาวอังกฤษทั้งในวันนี้และในวันข้างหน้า ด้วยความรู้นอกหลักสูตรที่จะแนะแนวทางให้พวกเขา”

แนวทางของโครงการนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโปรแกรม National Cyber Security ของภาครัฐบาล ที่จะเริ่มขึ้นในเดือนกันยายน 2017

โครงการนี้ได้รับการสนใจจากหลายทั่วโลกโดยเฉพาะทางฝั่งอเมริกา จากตัวเลขของ CyberSeek พบว่ามีตำแหน่งงานมากกว่า 128,000 ตำแหน่งเกี่ยวกับความปลอดภัยไซเบอร์ แต่มีเพียง 88,000 ตำแหน่งเท่านั้นที่มีการว่าจ้าง และว่างอยู่มากกว่า 40,000 ตำแหน่ง

%d bloggers like this: