News

การแข่งขันของความสามารถด้านความปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้นในประเทศอังกฤษ

ตลาดงานด้านความปลอดภัย IT ว่างถึง 45% เมื่อเทียบกับตำแหน่งงานด้านความปลอดภัยทั้งหมด

การแข่งขันด้านความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์เพิ่มสูงขึ้น สาเหตุจากความขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในแต่ละองค์กร และความต้องการด้านความปลอดภัยที่มากขึ้น

จากงานวิจัยของ Experis พบว่าสำหรับเทคโนโลยีทั้งข้อมูล, ระบบคลาวด์, โทรศัพท์มือถือ และการพัฒนาเว็บไซต์ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด

เมื่อพิจารณาจากตัวเลขที่เก็บในไตรมาสที่สี่ของปี 2016 พบว่าความต้องการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีเพิ่มขึ้นวัดจากจำนวนโฆษณาจัดหางาน (4,442 ตำแหน่ง) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อปีก่อนถึง 52.91%

ในมุมมองของผู้ว่าจ้างความต้องการจ้างเพิ่มขึ้น 15.28% ในทุกๆปี กับตัวแหน่งงานรักษาความปลอดภัย IT กว่า 762 ตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรความปลอดภัย, ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย, นักทดลองซอฟต์แวร์ และนักออกแบบระบบ ล้วนเป็นตำแหน่งที่มีความต้องการสูง

จากการสอบถามพบว่ารายได้ของผู้ดำรงตำแหน่งเกี่ยวกับ IT มีรายได้เพิ่มขึ้น 4.99% โดยประมาณ เพราะจากงานวิจัยสามารถสรุปได้ว่าการดูแลรักษาข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆของทุกองค์กรในประเทศอังกฤษ

“องค์กรต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เพื่อสะท้อนความเป็นมืออาชีพของธุรกิจ และองค์กร”

“ทำให้วันนี้ความปลอดภัยจึงเป็นประเด็นอันดับต้นๆที่ต้องพูดคุยกัน” สรุปจากงานวิจัย

องค์กรในประเทศอังกฤษต่างกังวลกับความขาดแคลนบุคลากรด้านความปลอดภัย ซึ่งอาจทำให้ตัวองค์กรเองนั้นเดือดร้อนและไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งเศรษฐกิจยุคดิจิตอล

ทาง Welivesecurity ได้เขียนบทความเกี่ยวกับ ความขาดแคลนทักษะ Cybersecurity โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของ ESET คุณ Stephen Cobb

เขาบอกว่าถ้าจะวิเคราะห์จากตัวเลข ยิ่งปริมาณเทคโนโลยีมากขึ้นเท่าไหร่กิจกรรมอันตรายก็มากขึ้นเท่านั้น และเขายังยอมรับว่าทางเดินบนโลกของนวัตกรรมและเทคโนโลยีไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ

%d bloggers like this: