News

อธิบดีสารสนเทศของอังกฤษแนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ GDPR

กฎหมายใหม่เพื่อควบคุมองค์กรให้ดูแลความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้าให้เข้มงวดมากขึ้น

สำนักงานอธิบดีสารสนเทศหรือ ICO ของอังกฤษตีพิมพ์แนวทางปฏิบัติให้องค์กรเตรียมพร้อมสำหรับข้อบังคับการปกปักรักษาข้อมูล หรือ GDPR

เอกสารชุดนี้เป็นการแนะแนวทางการตัดสินใจ และทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตื่นตัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนตัวบทกฎหมาย และเพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าใจวิธีการปฏิบัติกับข้อมูลที่เขาถืออยู่

นอกจากนี้ยังมีแนวทางเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวให้กับองค์กร และทำให้แผนการขององค์กรเป็นตามแนวทางของ GDPR กำหนด

“ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเหตุการณ์ล้วงข้อมูลเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่องค์กรต้องมี” คำแนะนำของ ICO

เนื้อหาส่วนอื่นๆจะเป็นการปรับตัวเข้ากับ GDPR แต่ทาง ICO โปรโมตเหมือนเป็นมาตรการใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาทในกลางปี 2018

จากงานบรรยายที่สถาบันตรวจสอบบัญชีในประเทศอังกฤษและเวลส์ อธิบดีสารสนเทศ คุณ Elizabeth Denham พูดเกี่ยวความเปลี่ยนแปลงในวงการบัญชี

“กฎหมายใหม่ทำให้องค์กรมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบและเข้าใจความเสี่ยงที่พวกเขาสร้างขึ้น และวิธีการลดความเสี่ยงเหล่านั้น” คุณ Denham พูด

“งานนี้เป็นมากกว่างานทำแบบทดสอบต่างๆ และยังทำให้ขอบเขตของงานถูกใช้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และมีความเป็นส่วนตัวให้กับองค์กร”

%d bloggers like this: