News

ปัญหาขาดแคลน “ผู้มีความสามารถจัดการความปลอดภัยไซเบอร์”

ความขาดแคลนทักษะในการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ยังเป็นปัญหาใหญ่

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากตลอด 2 ปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่เพียงพอกับปัญหาที่กำลังเผชิญกันอยู่ในตอนนี้

จากผลงานวิจัยของ www.indeed.com พบว่าประเทศที่มีความขาดแคลนทักษะด้านความปลอดภัยมากที่สุดคือ อิสราเอล ตามมาด้วยอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา

จากการสำรวจใน 10 ประเทศถึงพบกับการพัฒนา ประเทศไอร์แลนด์มีการพัฒนามากที่สุด(14%)

ในประเทศอื่นๆ US (7%), Italy (6%), France (6%), Israel (5%), Germany (3%) และ Australia (1%)

ในประเทศอิสราเอลมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์มากที่สุดสูงถึง 89.2% มากกว่าอันดับสองไอร์แลนด์

ความต้องที่สูงนั่นอาจเป็นเพราะอิสราเอลเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตนักวิทยาศาสตร์มากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก

ความต้องการผู้เชี่ยวชาญไซเบอร์ของประเทศอื่นๆ UK (5%), Brazil (-11%) และ Canada (-12%)

เราอาจเห็นได้ว่านี่เป็นแนวโน้มที่สวนทางกันระหว่างภัยคุกคามที่มีจำนวนมากขึ้น รุนแรงมากขึ้น กับ ความต้องผู้มาบริหารจัดการความปลอดภัยที่ลดลง

%d bloggers like this: