Top Stories Windows

Windows กับช่องโหว่ในปี 2016

เก็บทุกรายละเอียดทั้งหมดของช่องโหว่ใน Windows ในปี 2016 รวมอยู่ในรายงานชุดนี้ Windows exploitation in 2016

พวกเราภูมิใจนำเสนอรายงาน Windows exploitation in 2016 โดยเราเน้นด้านความปลอดภัยของ Windows 10 อย่างช่องโหว่ที่แก้ไขแล้วโดย Microsoft และช่องโหว่ของ Microsoft Office

ทางเราพูดคุยหลายประเด็น มาตรการของ Microsoft ที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากช่องโหว่นาๆชนิด Windows 10 อธิบายส่วนประกอบของระบบปฏิบัติการ WIndows และเบราว์เซอร์ใหม่ที่ช่วยลดช่องโหว่

รายงานของเรามีข้อมูลเกี่ยวกับ Firmware Security และวิเคราะห์ความปลอดภัย ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และยังมีส่วนพิเศษของ Shadow Brokers hackers

ข้อมูลอื่นๆภายในรายงาน:

  • สถิติของช่องโหว่ที่แก้ไขแล้วพร้อมส่วนประกอบ ,เว็บเบราว์เซอร์ (Microsoft Edge), และ Microsoft Office
  • ข้อมูลของการอัพเดทที่บอกแนวโน้มของช่องโหว่ และสถิติเปรียบเทียบระหว่าง 2015 และ 2016
  • รายละเอียดของมตรการลดผลกระทบจากช่องโหว่ของ Windows เช่น CFG, KASLR และ Virtualization Based Security
  • ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของเบราว์เซอร์ของ Microsoft

จากกราฟด้านล่างเป็นสถิติของช่องโหว่ที่ได้รับการแก้ไขแล้วบนซอฟต์แวร์ต่างๆ สิ่งที่น่าสนใจก็คือจำนวนช่องโหว่ที่ได้รับการแก้ไขของ Internet Explorer และ Edge มีปริมาณพอๆกับ Windows user mode component หรือ UMC มีปริมาณใกล้เคียงกัน

3

และในอีกภาพจะเห็นว่า Windows UMC นั้นเป็นช่องทางแฮกเกอร์ใช้เพื่อเข้ามาในระบบ

4

โดยทั้งหมดนี่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการอัพเดทซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ และทางเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า Microsoft และผู้ที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการแก้ไขช่องโหว่และสรรสร้างความปลอดภัยใหม่ให้พวกเราอย่างแน่นอน

%d bloggers like this: