News Top Stories

องค์กรการเงินถูกถามว่ามีแผนรับมือกับการโจมตีไซเบอร์อย่างไร?

หัวหน้าศูนย์รักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (NCSC) ขอให้ฝ่ายองค์กรการเงินบอกวิธีการรับมือกับการโจมตีไซเบอร์

CEO ของศูนย์รักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือ NCSC คุณ Andrew Tyrie ระบุว่าเขาต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับ ภัยคุกคาม, การโจมตี และระบบที่ชื่อว่า “Legacy System” ที่ใช้เพื่อป้องกันระบบขององค์กรการเงินทั้งหมด

“เริ่มจากการลดจำนวนภัยคุกคามไซเบอร์ที่พบได้บนระบบการเงินสาธารณะ” คุณ Tyrie กล่าว

เนื่องจากโครงสร้างของระบบในปัจจุบันนั้นซับซ้อนเกินกว่าที่จะใช้รับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะด้วยความซับซ้อนทำให้ช่องโหว่นั้นมีมากขึ้น

เขาแนะนำให้มีการรวมศูนย์จัดการทั้งหมดไว้จุดเดียวแบบ “a single point of responsibility”

“การเตรียมการต้องเป็นไปตามกฎหมายตามแบบฉบับของผู้กำกับดูแล และจะเป็นพระคุณอย่างสูงหากคำขอนี้จะได้รับการพิจารณา”

ภัยคุกคามของภาคการเงินนั้นกำลังถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องจากอาชญากรไซเบอร์และแฮกเกอร์ และจะเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ

%d bloggers like this: