News

โพสต์ปลอม Facebook กลับมาอีกครั้ง

โพสต์ปลอมบน Facebook ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ. 2012 กลับมาแล้ว โดยอ้างว่าเนื้อหาเกี่ยวกับรูปภาพ และข้อความส่วนตัวจะถูกนำไปเผยแพร่ในพื้นที่สาธารณะ

ข้อความดังกล่าวกระตุ้นให้ผู้ใช้ Facebook คัดลอกข้อความและโพสต์ลงบนหน้าวอลล์บน Facebook เพื่อปกป้องสิทธิของตัวเอง

ตัวอย่างข้อความ

“NOTE: Facebook is now a public entity. All members must post a note like this. If you prefer, you can copy and paste this version. If you do not publish a statement at least once it will be tactically allowing the use of your photos, as well as the information contained in the profile status updates. DO NOT SHARE. Copy and paste.”

“NOTE: Facebook เป็นเครือข่ายสาธารณะ ทุกคนจะต้องโพสต์ข้อความต่อไปนี้ ด้วยการคัดลอก หากคุณไม่ส่งข้อความนี้สู่สาธารณะอย่างน้อยหนึ่งครั้งจะเป็นการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้รูปภาพ และข้อมูลในโปรไฟล์ของคุณ ห้ามแชร์ คัดลอกและโพสต์เท่านั้น”

เมื่อสี่ปีที่ผ่านมาโพสต์ปลอมแพร่กระจายไปในรูปแบบของ “ข่าวลือ”

“ใครก็ตามที่เป็นเจ้าของบัญชีเฟสบุ๊ค และเป็นผู้รับผิดชอบโพสต์ต่างๆ ตามข้อตกลงของเรา ทางเฟสบุ๊คควบคุมดูแลรูปภาพ และข้อมูลที่ถูกแชร์ ตามนโยบายด้านความปลอดภัยของเรา”

ถึงแม้ข้อความนี้ จะถูกนำกลับมาใช้หลายครั้งหลายครา ก็ยังสามารถสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้ใช้ และได้ความสนใจในทุกครั้งไป

อย่างที่คุณ Bradley Shear ทนายฝ่ายโซเชี่ยลมีเดีย อธิบาย ว่า “คุณไม่จำเป็นต้องประกาศใดๆทั้งสิ้น เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เพราะคุณมีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้ว และข้อความดังกล่าวก็ไม่ได้ช่วยอะไร”

ผู้ใช้เฟสบุ๊คที่ทำการโพสต์ข้อความเหล่านี้ลืมนึกถึงสิ่งที่อาจตามมา การแพร่กระจายของข้อความที่ไม่เป็นจริงอาจนำผู้ใช้ที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ไปในทางที่ผิด

%d bloggers like this: