Cybersecurity

พนักงานรักษาความปลอดภัยข้อมูล: อาชีพที่ต้องรับมือกับภัยคุกคามในทุกอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีเติบโตด้วยอัตราที่น่าตกใจในทุกหัวระแหง ซึ่งทำให้งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเป็นงานที่ท้าทายมาก แต่ในด้านความปลอดภัยกลับไม่มีผู้ดูแลอย่างจริงจัง ทั้งในภาครัฐบาล อุตสาหกรรม และครัวเรือน

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเราเขียนบทความเกี่ยวกับ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ซึ่งมีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้น 200% ในเวลาเพียงแค่ 5 ปี

ปัญหาขาดแคลนทักษะ

สิ่งหนึ่งที่น่ากังวลก็คือ การไม่มีแหล่งข้อมูลมากพอที่จะใช้รับมือกับภัยคุกคาม แม้แต่ฝ่ายรัฐบาลก็ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญมาดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างจริงจัง เพราะการหาคนที่มีทักษะด้านความปลอดภัยนั้นหาได้ยาก และมีหน่วยงานให้ความรู้

ผลที่ตามมาก็คือ ปัญหาขาดแคลนแรงงาน “ผู้ที่มีความสามารถในการปกป้องข้อมูลจากอาชญากรไซเบอร์” คุณ Stephen Cobb นักวิจัยของ ESET บอกกับทาง Virus Bulletin

ปกป้องอนาคต

ด้วยงานที่ท้าทาย และมีโอกาสเติบโตอย่างมั่นคง ในขณะที่ผู้ว่าจ้างกำลังรับรู้ถึงคุณค่าของความสามารถเหล่านี้ และดูเหมือนจะเป็นโอกาสของความก้าวหน้าสำหรับผู้ที่มีความสามารถ ที่จะมารับผิดชอบงานที่มีตำแหน่งมากมายกำลังรออยู่

%d bloggers like this: